Bengt Erlandsson


Bengt är en av Töcksmarksbygdens mest 

aktiva fotografer. Han har från slutet av 

1960-talet till nutid, med sin kamera 

dokumenterat bygdens förändring.

Förutom ett omfattande bildarkiv har

Bengt även en samling artiklar och annat

skrivet material som tillsammans med

bilderna ger en samlad historik

 

Förutom Bengts egna bilder finns det
i arkivet även bilder som Bengt fått eller
lånat för digitalisering. 

 

På denna sidas underrubriker kan du se ett litet urval av bilder från
Bengts arkiv.

 

Bilden av Bengt Erlandsson tog Runar Patriksson den 26 juni 2011 i
samband med F
ornminnesföreningen Nordmarksstugans 100-års firande.
Bengt fanns på plats och dokumenterade händelsen.