Bildarkiv - Töcksfors

Här kan du se bilder från Folke Sahlins privata fotoarkiv.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

" Nya " TVAB-fabriken vid Skärmon.
Musikavslutning i Holmedals kyrka.
Töcksmarks kyrka och gamla landsvägen.
Töcksfors skola på 1920-talet - Foto : Gunnar Ödvall ( Årjängs kommuns bildbank ).
Töcksfors skola på 1930-talet.
Vy från gamla landsvägsbron vid kyrkan norrut mot Prästnäset.
Töcksfors i början av 1940-talet, då samhället var belägrat av svenska militärer.
Töcksfors manuella telefonstation som fanns i en röd stuga vid nuvarande Torudsvägen.
Gamla bron vid övre slussen i Töcksfors.
Från tiden då slussportarna öppnades och stängdes manuellt. På bilden öppnar Eric Sjöstedt en av portarna vid övre slussen.
Nya landsvägsbron vid Sockenstugan.
Byggnation av nya landsvägen ( nuvarande E18 ) och lyftbron över kanalen i Töcksfors på 1950-talet. Genom att vägbanan gick att lyfta kunde höga båtar passera i kanalen. Senare under 1900-talet revs brotornet och bron gjordes om till en fast bro, vilket innebar begränsningar i båttrafiken på kanalen.
Töcksfors sågverk.
Lossning av varor vid gamla Konsumbutiken ( bakom Shell ).
Bilförsäljarna Herbert och Sune Sahlin.
Kontraktsprost Harald Ängquist med fru. Ängquist tjänstgjorde i Töcksmarks församling på 1940- till 1960-talet.
Luciakandidater 1953.
Luciakandidater 1955.
Luciakröning 1956
Luciakröning
Luciafirande på ålderdomshemmet i Fågelvik 1955.
Kyrkoherde Harald Ängquist delar ut presenter till Töcksmarks Lucia Gunilla Ringsby med tärnor, på lastbilsflaket i Töcksfors centrum före avfärd till kyrkan, 1950-talet.
Töcksmarks Lucia med tärnor.
Sparbanken i Töcksfors.
Jordbrukskassans styrelse.
Kioskägaren John Sanamon visar resultatet av en kraftig hagelskur.
Per Helmer Tägtström, Dalen Töcksfors - 1956.
Hemsamariternas avslutning 1957.
Bygget av " nya " landsvägen Hån - Öbyn - Töcksfors.
Högst 5 kilo margarin per familj fick man ta med över gränsen till Sverige. Hade man mer kunde tulltjänstemännen i Hån gripa in och beslagta varorna.
Andelstvättstugan vid nedre forsen i Töcksfors.
Området vid nedre forsen i Töcksfors, med " Smegårn " i bakgrunden.
TVAB-fabriken vid Töcksfors Bruk.
Bygget av nya TVAB-fabriken har startat vid Skärmon. I bakgrunden syns Töcksfors Folkets Hus.
Förrädisk snöplogskant.
Nya Scania lastbilar har lastats av i Töcksfors, för vidare transport till Norge.
Folkskolläraren Sigurd Nilsson, 1950- / 60-talet.
Folkskolläraren och bibliotekarien Gösta Hansson. Bilden är tagen vid invigningen av biblioteket i källarlokalen på Västra Torggatan 2 på 1960-talet.
Trafikmöte i Töcksfors.
Vanlig frisyr på unga damer under 1950- och 1960-talet.
Kontorsväxel modell äldre.
Töcksfors scoutkår på 1950- / 60-talet.
Töcksfors scoutkår på 1950- / 60-talet.
Töcksfors Folkets Hus
Funktionärer vid Stora Lee-Foxen loppet 1968 samlas i Töcksfors Folkets Hus.
Båtklubben Rävarnas klubbstuga görs iordning inför Stora-Lee Foxen loppet 1968.
Boghammars båt uppställd på torget i Töcksfors, inför Stora Lee-Foxen loppet 1968.
Nytt flerbostadshus (Nygårdsvägen 11) i centrala Töcksfors.
Byggnation av nytt flerbostadshus (Bögatan 2) i Töcksfors centrum.
Gerhard på Nygård med häst och skrinda på bron vid övre slussen i samband med midsommarfirandet 1981.
Töcksfors Påsindustri "Påsen" i gamla lokalerna vid Töcksfors Bruk. Till höger fabrikschefen John Abelsson.
Industriskorstenen vid Töcksfors Bruk. Bilden togs strax innan skorstenen revs.
Fiskodlingen vid Töcksfors Bruk.
Fiskodlingen vid Töcksfors Bruk.
Wermlandsbanken i övre planet och Folktandvården i nedre planet ( nuvarande Bibliotekshuset ).
Föreningsbanken i lokalen där Westra Wermlands Sparbank finns idag.
Missionskyrkan med gamla entrén, Hårstugan i Bernhardshuset och Runar Patriksson som intervjuas av massmedia.
Ombyggnad av Töcksfors torg.
Töcksmarks kyrka får ny sakristia - 1982.
Töcksmarks kyrka får ny sakristia - 1982.
Nordiska Schackmästerskapet i Töcksfors.
Gammal bil med fågelbo på Sahlins bilskrot.
Det grävdes även förr i tiden, med grävmaskin modell äldre.
Traktor och bil utanför Mobergs bilberkstad.
Passagerarbåten TÄRNAN ankommer till hamnen vid Töcksfors Bruk,
Gammal telefonväxel.