Folke Sahlin


Folke var under 1960- och 1970-
talet foto
graf och skribent på
Värmlands Folkblads redaktion i
Årjäng, och senare även på Nordmarksbygden.

Tack till syskonen Sahlin för att
vi får se Folkes bilder.

  

Bilden på Folke Sahlin togs på 1970-talet av Bertil Danielsson  /  
Årjängs kommuns bildbank.