Diverse bilder

Foto : Lasse Svensson

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Roland Moberg testar den nya väghyveln.
Gamla Prästgården
Byggnation av Sporthallen i Töcksfors.
Byggnation av Sporthallen i Töcksfors.
Gamla Älverudsbyggnaden.
Byggnation av Autoprodukter, nuvarande Gränslöst.
Bron över E18, av typen lyftbro där vägbanan kunde lyftas rakt upp så att båtar kunde passera i kanalen under bron.
Byggnation av bensinstationen Q8 på Älverudsområdet där Shoppingcentret ligger idag.
Skohörnan vid övre forsen.
Kvarnen
Gamla kraftstationen vid över forsen.
Verket
Byggnation av Konsumbutiken vid torget.
Byggnaden där Handelsbolaget och Owes Livs fanns revs 1978, när nya ICA Svenohallen stod klar att tas i bruk.
Byggnaden där Handelsbolaget och Owes Livs fanns revs 1978, när nya ICA Svenohallen i bakgrunden stod klar att tas i bruk.
Byggnation av ny lokal för Wermlandsbanken och Folktandvården.
Byggnation av ny lokal för Wermlandsbanken och Folktandvården.
Byggnation av ny lokal för Wermlandsbanken och Folktandvården.
Byggnation av ny lokal för Wermlandsbanken och Folktandvården.
Byggnation av ny lokal för Wermlandsbanken och Folktandvården.
Byggnation av nya landsvägsbron vid övre slussen 1984.
Byggnation av nya landsvägsbron vid övre slussen 1984.
Byggnation av nya landsvägsbron vid övre slussen 1984.
Byggnation av nya landsvägsbron vid övre slussen 1984.
Nya bron vid övre slussen är klar.
Töcksmarksveckan med Thore Skogman.
Butiken Saker och Ting vid torget. På cykeln Martin Danielsson.
Fronten till gamla stallarna vid kyrkan.
Fronten till gamla stallarna vid kyrkan, monterad på den nya förrådsbyggnaden. Bild från 2015 / foto : Lars Brander.
Utsikt från kyrktornet mot Smia.
Utsikt från kyrktornet mot Elgerud.
Utsikt från kyrktornet mot Nordmarksstugan.
Utsikt från kyrktornet mot Solgården.
Arbete längs med Bögatan.
Nya bebyggelsen vid norra delen av Bögatan.
Slussvaktarbostaden Gläntan vid nedre slussen.
Byggnation av slussvaktarbod vid nedre slussen.
Renovering av bron vid nedre slussen.
Renovering av bron vid nedre slussen.
Passagerarbåten OMEGA förtöjd vid nya bryggan vid Töcksfors Shoppingcenter 2006.
Byggnation av bostadshusen vid övre slussen 2006.
Byggnation av bostadshusen vid övre slussen 2006.
Restaurang Waterside före ombyggnaden samt pågående grävarbete för fjärrvärme.
Restaurang Waterside före ombyggnaden samt pågående grävarbete för fjärrvärme.
Utbyggnad av Lågprisvaruhuset Gränslöst 2008.
Utbyggnad av Lågprisvaruhuset Gränslöst 2008.
Utbyggnad av Lågprisvaruhuset Gränslöst 2008.
Utvändig renovering av Töcksmarks kyrka 2008.
Församlingshemmet anslöts till fjärrvärmenätet 2009.
Töcksmarks kyrka anslöts till fjärrvärmenätet 2009.
Töcksmarks kyrka anslöts till fjärrvärmenätet 2009.