Bilder från 1970-talet -
se även under rubriken Fotografer

 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Kraftstationen vid övre forsen med Owes Livs i bakgrunden / Foto : Uno Brander
ICA Owes Livs i gamla Handelsbolagets butikslokal / Foto : Uno Halfvardsson.