Bilder från 1980-talet -
se även under rubriken Fotografer

 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.