Höstfloden november 2000

Det intensiva regnandet under hösten 2000 medförde kraftiga vattenflöden på många platser i Värmland. Arvika stad drabbades av omfattande översvämning.

Töcksforsborna kunde beskåda ett mycket intensivt vattenflöde i de båda forsarna.


Foto : Urban Aronsson