Husflytt - 13 november 2003


Urban Aronsson räddade den gamla boden på Nygård,
genom att flytta den till Verket.


Foto : Urban Aronsson
Video : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.