Töcksmark 2010
Ett tidsdokument - del 1

Bilder från Töcksmark som det
såg ut året 2010.

Foto : Lars Brander


 

 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Välkommen till Töcksmark 2010.
19 januari 2010 - Det gamla affärshuset vid Sveavägen. Här fanns tidigare Mobergs cykel- och sportaffär, Töcksfors bok- och pappershandel samt Apotekets utlämningsställe för mediciner.
31 januari 2010 - Gamla Konsumhuset vid Sveavägen.
13 januari 2010 - Lågprisvaruhuset Gränslöst vid Sveavägen.
31 januari 2010 - Kötthallen, gamla centrumhuset och Nygård.
13 januari 2010 - Busscentralen och Töcksfors Färg. I bakgrunden syns badhuset och brandstationen.
26 januari 2010 - Bussen till Karlstad skall strax avgå.
13 januari 2010 - Lågprisvaruhuset Gränslöst som nu är sammanbyggt med gamla järnhandelshuset.
13 januari 2010 - Sveavägen österut mot Shell bensinstation.
13 januari 2010 - Gamla centrumhuset och Westra Wermlands Sparbank.
13 januari 2010 - Gamla centrumhuset med Auktionshallen i före detta Skohörnans butikslokal samt Kaffestugan.
13 januari 2010 - I det gamla röda affärshuset vid Sveavägen, där Bernhards Lanthandel fanns tidigare, finns nu blomsteraffär, hälsokostbutik och solarium.
13 januari 2010 - I det gamla bankhuset vid Sveavägen finns nu frisörsalongen House of Style.
13 januari 2010 - Lilla Salongen, Töcksfors Elektriska, Biblioteket och Arams pizzarestaurang vid Sveavägen.
13 januari 2010 - Lilla Salongen och Töcksfors Elektriska vid Sveavägen.
13 februari 2010 - Ny butik "Berits Kuriosa" öppnar i Töcksfors centrum.
13 januari 2010 - Töcksfors Elektriska och Biblioteket vid Sveavägen.
11 februari 2010 - Elever från Töcksfors skola besöker biblioteket.
13 januari 2010 - Den nedlagda matvarubutiken vid Sveavägen.
13 januari 2010 - Restaurang Waterside vid korsningen Sveavägen - Bögatan. I bakgrunden syns vårdcentralen.
25 januari 2010 - Årjängsambulansen hämtar en patient vid vårdcentralen för transport till sjukhuset i Arvika.
13 januari 2010 - Årjängsambulansen har hämtat en patient vid vårdcentralen för transport till sjukhuset i Arvika.
19 januari 2010 - Bostadsrättsföreningen vid övre slussen.
11 februari 2010 - Området vid övre slussen.
17 januari 2010 - Västra Torggatan med Töcksfors första höghus.
18 januari 2010 - Den fasta scenen står på torget i väntan på sommarens arrangemang.
18 januari 2010 - Torget och den nedlagda matvarubutiken.
18 januari 2010 - Torget med Margaretas Modenytt och Arams pizzarestaurang.
25 januari 2010 - Brevbäraren sorterar posten i brevlådor utanför husen.
31 januari 2010 - Den äldre bebyggelsen vid norra delen av Bögatan.
29 januari 2010 - Hyreshusen vid norra delen av Bögatan. I bakgrunden syns Näset.
19 januari 2010 - Leverans av träpellets till fjärrvärmecentralen.
31 januari 2010 - Halkkörning på Torsviken. I bakgrunden syns Sanda.
24 januari 2010 - Skogsavverkning vid Sandavägen.
19 januari 2010 - Montering av ett fabrikstillverkat hus.
19 januari 2010 - Montering av fabrikstillverkat hus.
27 januari 2010 - Snart är alla villatomterna vid Tallvägen bebyggda.
16 januari 2010 - Pingstkyrkan vid Hyttevägen.
27 februari 2010 - Pingstkyrkans second hand butik är välbesökt på lördagarna.
27 februari 2010 - Pingstkyrkans second hand butik säljer diverse begagnade artiklar som allmänheten lämnat in. Pengarna från försäljningen går till olika biståndsprojekt.
17 januari 2010 - Gränshotellet Victoria, som ägs av norske finansmannen Olav Thon, är stängt i väntan på ny krögare.
13 januari 2010 - Töcksfors Shoppingcenter invigdes hösten 2005 av Kung Carl XVI Gustaf. Töcksfors fick då 40 nya butiker, 4 nya restauranger och ett nytt Apotek. Shoppingcentret är till stor del inriktat på gränshandeln med Norge.
16 januari 2010 - Coop EXTRA ( Konsum Värmland ) är en av fyra stora matvarubutiker i Töcksfors.
16 januari 2010 - Töcksfors Shoppingcenter och coop EXTRA bildar en handelsplats utanför Töcksfors centrum.
16 januari 2010 - Shoppingcentrets butiker ligger längs med en elipseformad gata.
16 januari 2010 - Många norrmän kommer till Töcksfors för att storhandla i shoppingcentrets butiker.
23 januari 2010 - Vägverket har spridit salt på E18 för att motverka isbildning.
28 februari 2010 - Kötthallen i centrala Töcksfors har en stor norsk kundkrets.
16 januari 2010 - Töcksfors skola årskurs 1-9.
16 januari 2010 - Töcksfors skola och sporthall.
19 januari 2010 - Gamla folktandvården och tandläkarbostaden Högalid. Här finns nu Töcksfors fritidsgård.
19 januari 2010 - Korsningen Västra Fågelviksvägen - E18 - Sveavägen vid Töcksmarks kyrka.
19 januari 2010 - Församlingshemmet och i bakgrunden äldreboendet Solgården.
19 januari 2010 - Korsningen Västra Fågelviksvägen - E18 - Sveavägen vid Töcksmarks kyrka.
19 januari 2010 - Korsningen Västra Fågelviksvägen - E18 - Sveavägen vid Töcksmarks kyrka.
19 januari 2010 - Korsningen Västra Fågelviksvägen - E18 - Sveavägen vid Töcksmarks kyrka.
19 januari 2010 - Gång- och cykelbron över E18 vid församlingshemmet.
19 januari 2010 - Korsningen Västra Fågelviksvägen - E18 - Sveavägen vid Töcksmarks kyrka.
2 mars 2010 - Swebus Express, på väg från Oslo till Stockholm, passerar vägkorsningen vid Töcksmarks kyrka. I bakgrunden syns området där Töcksfors handelspark skall byggas
7 februari 2010 - Byggandet av Töcksfors handelspark är försenat. Senaste informationen säger att första etappen skall öppna Påskhelgen 2012.
7 februari 2010 - Tullens kontrollplats vid nya E18 väster om Töcksfors.
14 januari 2010 - Tullstationen ligger fortfarande kvar vid gamla E18 i Hån. Det innebär att alla som kommer från Norge och har varor att deklarera måste svänga in på gamla E18 för tullklarering.
14 januari 2010 - Tullstationen vid gamla E18 i Hån. En lastbilschaufför fortsätter sin resa efter genomförd tullklarering.
14 januari 2010 - EU-shopen i Hån är stängd på grund av en omfattande bedrägerihärva med skimning av kontokort.
15 februari 2010 - Snart är det återigen liv och rörelse på Sandvikens camping.
20 februari 2010 - Snösvängen arbetar intensivt för att göra gator och vägar farbara.
22 februari 2010 - Töxfrakt tar bort snövallarna i centrala Töcksfors, för att ge bättre framkomlighet.
4 mars 2010 - Töxfrakt kör snön från gatorna i centrala Töcksfors till snötippen vid Kallnäset.
13 mars 2010 - Vid återvinnings-centralen skall allmänheten sortera diverse sopor. Här finns särskilda behållare för wellpapp, metallskrot, byggnadsvirke, brännbart avfall, miljöfarligt avfall, elektronikskrot, kyl och frys, elspisar etc.
13 mars 2010 - Vid återvinningscentralens miljöstation skall allt miljöfarligt avfall sorteras.
13 mars 2010 - Skogen avverkas på Prästnäset där det nya bostadsområdet skall byggas.
13 mars 2010 - Brandkåren bränner ner gamla skolvaktmästarbostaden för att ge plats för en ny förskola.
13 mars 2010 - Brandkåren bränner ner gamla skolvaktmästarbostaden för att ge plats för en ny förskola.
13 mars 2010 - Töcksfors skola
15 mars 2010 - Rondellen vid Östervallskogsvägen. I bakgrunden syns gamla E18 mot Hån och området där Töcksfors handelspark skall byggas.
4 april 2010 - Påfarten från Östervallskogsvägen och gamla E18 från Hån ut på nya E18. På bilden syns även Nordmarksstugan och i bakgrunden Turistgården ( Sockenstugan ) samt Töcksmarks kyrka.
4 april 2010 - Västra infarten till Töcksfors på nya E18, vid området där Töcksfors handelspark skall byggas. I bakgrunden syns Turistgården, Töcksmarks kyrka, församlingshemmet och äldreboendet Solgården.
4 april 2010 - Det nya vägmotet där Östervallskogsvägen och gamla E18 från Hån ansluter till nya E18.
4 april 2010 - Området intill nya E18 där första etappen av Töcksfors handelspark skall byggas,
4 april 2010 - Området väster om Töcksfors intill nya E18 där Töcksfors handelspark skall byggas.
4 april 2010 - Norra delen av området där Töcksfors handelspark skall byggas.
4 april 2010 - Området där Töcksfors handelspark skall byggas ligger intill nya E18. I bakgrunden syns rondellen där Östervallskogsvägen och gamla E18 från Hån ansluter.
4 april 2010 - Området där Töcksfors handelspark skall byggas ligger intill nya E18.
4 april 2010 - Kraftstationen vid nedre forsen. I bakgrunden syns "Smegårn"
4 april 2010 - Jordfabriken ECONOVA på gamla sågverksområdet vid Sandviken. Här förpackas olika typer av planterings-jord, gödsel och jordförbättrings-produkter.
4 april 2010 - Jordfabrikens lager av leveransklara säckar med planteringsjord och jordförbättringsprodukter. I bakgrunden syns Sandvikens camping.
9 april 2010 - Jordfabriken ECONOVA på gamla sågverksområdet vid Sandviken.
18 april 2010 - Gamla bruksområdet vid nedre slussen. Det är endast kraftstationen som är i drift. Övriga lokaler står tomma.
5 maj 2010 - Industriföretaget Nordmarkens Fasader AB har flyttat från gamla bruksområdet till Skärmons industriområde vid E18.
9 april 2010 - Det finns många verksamheter inom industri-området.
9 april 2010 - Töcksfors Verkstads AB (TVAB) var tidigare den största industrin i Töcksfors med flera hundra anställda. Företaget tillverkar bl a elkomponenter till bilindustrin. TVAB har nu flyttat tillverkningen till Polen.
9 april 2010 - Utsikt från industriområdet Källhultet mot industriområdet Ståltorpet. Skogsterrängen jämnas ut för att ge plats för nya industribyggnader.
9 april 2010 - Företagen på industriområdet Ståltorpet ligger med skyltläge mot E18 vid östra infarten till Töcksfors.
9 april 2010 - Långtradartrafiken är tidvis tät på E18 förbi Töcksfors.
9 april 2010 - Företaget westbaltic Components (tidigare Lars Höglund AB) tillverkar produkter i tunnplåt. Kung Carl XVI Gustaf besökte företaget i samband med invigningen av Töcksfors Shoppingcenter 2005.
30 mars 2010 - Den indiske klädförsäljaren har återkommit efter vintern - ett riktigt vårtecken.
8 april 2010 - Töcksfors Renhållning sopar upp gruset från gatorna i centrala Töcksfors - ett riktigt vårtecken.
10 april 2010 - Blomsterbutiken i Bernhards lokaler har börjat sälja vårblommor för plantering - ett riktigt vårtecken.
10 april 2010 - Utsikt från Toret mot Kallnäset.
22 april 2010 - Toret och i bakgrunden bostadsrättsföreningen vid Dalvägen.
10 april 2010 - Snösmältningen stänger nästan vägen till Sanda.
9 april 2010 - Långtradartrafiken är intensiv på E18 förbi Töcksfors och många lastbilar stannar vid Shell för att tanka diesel.
19 april 2010 - Långtradarna står i kö vid Shell för att tanka diesel.
7 maj 2010 - Trafiken på E18 passerar mellan Töcksfors Shoppingcenter och Shell bensinstation.
23 april 2010 - Avfarten från E18 in på Sveavägen bakom Shell bensinstation.
19 april 2010 - Torget och den nedlagda matvarubutiken.
30 april 2010 - På Valborgsmässoafton samlas många ortsbor vid församlingshemmet för att hälsa våren välkommen, men vädret liknar i år mera höst än vår.
4 maj 2010 - Mjölkbilen från Milko i Karlstad levererar mejerivaror till restaurang Waterside - en vårdag med snöblandat regn.
5 maj 2010 - Snart är det full aktivitet på Sandvikens camping och i småbåtshamnen.
7 maj 2010 - Varuleveranser till shoppingcentrets butiker och restauranger.
8 maj 2010 - Restaurang Waterside vid övre slussen. I bakgrunden syns vårdcentralen Töcksforspraktiken.
8 maj 2010 - Vägkorsningen vid Töcksmarks kyrka.
8 maj 2010 - Vägkorsningen vid Töcksmarks kyrka.
8 maj 2010 - Vägkorsningen vid Töcksmarks kyrka.
9 maj 2010 - Vägkorsningen vid Töcksmarks kyrka.
9 maj 2010 - Gång- och cykelbron över E18 vid församlingshemmet.
8 maj 2010 - Gång- och cykelbron över E18 vid församlings-hemmet.
9 maj 2010 - Äldreboendet Solgården vid E18.
2010 - Fotbollsarenan Hagavallen
9 maj 2010 - Fotbollsmatch på Hagavallen. Töcksfors damlag möter damlaget Kronan i division 5 västra.
9 maj 2010 - Fotbollsmatch på Hagavallen. Töcksfors damlag möter damlaget Kronan i division 5 västra.
11 maj 2010 - Utsikt från Toret mot Näset och sjön Töck.
11 maj 2010 - Vårbruket har startat på åkrarna vid Toret. I bakgrunden syns Kallnäset.
17 maj 2010 - Parkanläggningen vid Herrgården iordningställs.
19 maj 2010 - Bernhards lokaler med blomsterbutik, hälsokostbutik och solarium. I bakgrunden syns Nygård.
22 maj 2010 - Pingstafton med konfirmation i Töcksmarks kyrka.
22 maj 2010 - Pingstafton med konfirmation i Töcksmarks kyrka.
22 maj 2010 - Pingstafton med konfirmation i Töcksmarks kyrka.
24 maj 2010 - E18 en pulsåder genom Töcksfors.
24 maj 2010 - Lågprisvaruhuset Gränslöst och matvarubutiken coop EXTRA är de största butikerna utanför shoppingcentret.
24 maj 2010 - Kötthallen, gamla centrumhuset och Nygård.
24 maj 2010 - Busscentralen, brandstationen och badhuset samt Töcksfors Färghandel.
24 maj 2010 - Den tomma affärs-fastigheten vid torget ägs nu av Olympus Fastighets AB. I lokalen fanns tidigare en matvarubutik.
6 juni 2010 - Kötthallen och viadukten under E18.
6 juni 2010 - Nygård en av de äldsta fastigheterna i centrala Töcksfors.
7 juni 2010 - Landstinget i Värmland har gett det privata vårdföretaget Praktikertjänst uppdraget att sköta verksamheten vid vårdcentralen i Töcksfors.
8 juni 2010 - Fornminnesföreningen Nordmarksstugans huvudbyggnad - Storstugan.
10 juni 2010 - Båtklubben Rävarnas klubbstuga "Rävlyan" med utsikt över småbåtshamnen i Sandviken.
10 juni 2010 - Sjösättning vid småbåtshamnen i Sandviken.
15 juni 2010 - Sandvikens camping och småbåtshamn i vackert försommarväder.
14 juni 2010 - Det gamla Pensionatet vid Sveavägen renoveras.
15 juni 2010 - Sveavägen i centrala Töcksfors en vacker försommardag.
15 juni 2010 - Utflyktsbåten Tärnan och restaurang Waterside vid övre slussen.
17 juni 2010 - Bostadshusen vid övre slussen och utflyktsbåten Tärnan.
17 juni 2010 - Lågprisvaruhuset Gränslöst vid Sveavägen och i bakgrunden Kötthallen.
22 juni 2010 - Den indiske klädförsäljaren är strategiskt placerad vid Nygård i närheten av Kötthallen.
22 juni 2010 - Torget i Töcksfors en vacker sommardag.