Töcksmark 2010
Ett tidsdokument - del 2

Bilder från Töcksmark som
det såg ut året 2010.

Foto : Lars Brander

 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

22 juni 2010 - Loppisförsäljning vid Hälsokost-butiken på Nygårdsvägen.
22 juni 2010 - I anslutning till hyreshusen i centrala Töcksfors finns små hus ( soprum) som innehåller sorteringskärl.
22 juni 2010 - I anslutning till hyreshusen i centrala Töcksfors finns små hus ( soprum) som innehåller sorteringskärl. Här sorterar hushållen tidningspapper, plast- och metallförpackningar, glas, batterier, brännbart etc.
23 juni 2010 - Varannan vecka åker sopbilen runt i Töcksfors och hämtar brännbart avfall från enskilda hushåll.
25 juni 2010 - Midsommarfirande på Mangsgården.
25 juni 2010 - Midsommarfirande på Mangsgården.
25 juni 2010 - Midsommarfirande på Mangsgården.
25 juni 2010 - Midsommarfirande på Mangsgården.
26 juni 2010 - På anslagstavlan vid Sveavägen i centrala Töcksfors finns information om olika arrangemang.
26 juni 2010 - En av många turistbåter som passerar övre slussen, för att komma upp till sjöarna Töck och Östen.
26 juni 2010 - Slussen lyfter upp turistbåten så att färden kan fortsätta på sjöarna Töck och Östen.
26 juni 2010 - Slussporten är öppen och färden går vidare mot sjöarna Töck och Östen.
26 juni 2010 - Färden går vidare mot sjöarna Töck och Östen.
26 juni 2010 - En grupp kanotister passerar övre slussen, på väg mot nedre slussen och sjön Foxen.
27 juni 2010 - Två gamla byggnader i Töcksfors centrum - Karlslund och gamla centrumhuset.
1 juli 2010 - Berits Kuriosa vid Sveavägen har flyttat ut delar av sortimentet på trottoaren i det fina vädret.
1 juli 2010 - Töcksfors Elektriska har gett folket i bygden god service genom åren. Nu upphör affärsverksamheten. Kvar blir en radio- och TV-verkstad i källaren.
2 juli 2010 - I den gamla kvarnbyggnaden vid övre forsen finns nu ett café och två butikslokaler.
2 juli 2010 - Café Kvarnen med vackert läge vid övre forsen.
2 juli 2010 - Utsikt från café Kvarnen. Utflyktsbåten Tärnan är klar för avgång mot sjöarna Töck och Östen.
2 juli 2010 - Utflyktsbåten Tärnan slussar upp till sjöarna Töck och Östen, för rundtur med passagerare.
2 juli 2010 - Veteranbilar från Stockholm är på besök i Töcksfors.
5 juli 2010 - Bussen från Karlstad har anlänt till Töcksfors busscentral med passagerare och gods.
6 juli 2010 - Swebus Express mellan Stockholm och Oslo åker inte in till busscentralen i Töcksfors. För att spara tid använder Swebus istället buss-hållplatsen vid Skärmons industri-område.
9 juli 2010 - Töcksmarksveckan
9 juli 2010 - Töcksmarksveckan, Bryntessons gokart.
9 juli 2010 - Töcksmarksveckan
9 juli 2010 - Töcksmarksveckan
10 juli 2010 - Töcksmarksveckans dans i Sandviken.
11 juli 2010 - Töcksmarksveckan - stjärna för en dag.
10 juli 2010 - Töcksfors Shoppingcenter vid E18.
28 juli 2010 - Sandvikens camping
28 juli 2010 - Gamla E18 går genom området där Töcksfors handelspark skall byggas. Långtradarna måste fortfarande åka gamla E18 till tullstationen i Hån för deklarering av gods, eftersom det ännu inte har byggts ny tullstation vid nya E18.
2 augusti 2010 - Lastbilsolycka i kurvan före påfarten till E18 vid Nordmarksstugan. Föraren missbedömde kurvan vilket ledde till att lastbilen välte.
2 augusti 2010 - Lastbilsolycka i kurvan före påfarten till E18 vid Nordmarksstugan. Polisen har anlänt till platsen för att utreda olyckan.
2 augusti 2010 - Lastbilsolycka i kurvan före påfarten till E18 vid Nordmarksstugan. Norsk bärgningsfirma förbereder bärgningen.
2 augusti 2010 - Lastbilsolycka i kurvan före påfarten till E18 vid Nordmarksstugan. Lasten av träflis lossas med hjälp av en grävmaskin.
2 augusti 2010 - Lastbilsolycka i kurvan före påfarten till E18 vid Nordmarksstugan. Två tunga bärgningsbilar drar upp lastbilen.
22 augusti 2010 - Nattparkerade baltiska långtradare vid busscentralen.
23 augusti 2010 - Det nya läsåret har börjat vid Töcksfors skola. Eleverna får starta med att spela brännboll i det fina vädret.
29 augusti 2010 - Töcksfors skola årskurs 1-9.
29 augusti 2010 - Töcksfors skola och sporthall.
3 september 2010 - HL Energi AB bygger ut fjärrvärmenätet till fritidsgården Högalid, skolan, sporthallen och nya förskolan.
25 augusti 2010 - Töcksfors skola kopplas till fjärrvärmenätet.
27 augusti 2010 - Den gamla fastigheten Verket genomgår en omfattande renovering.
27 augusti 2010 - Kötthallens norska kunder kommer för att handla mat inför helgen.
3 september 2010 - Tältet vid Nygård där den indiske klädförsäljaren har sin verksamhet.
3 september 2010 - Töcksfors Elektriska har avslutat affärsverksamheten och tagit ner skylten. Elbutiken Elspar kommer att flytta in i affärslokalen inom kort.
3 september 2010 - Kraftstationen vid övre forsen.
31 augusti 2010 - Kraftstationen vid nedre forsen.
4 september 2010 - Sandvikens camping
4 september 2010 - Båtklubben Rävarnas småbåtshamn i Sandviken.
6 september 2010 - Båtlyft vid småbåtshamnen i Sandviken.
5 september 2010 - Gränshotellet Victoria har öppnat igen med ny krögare.
6 september 2010 - Trafikanter som kommer från Norge måste köra in på gamla E18 till tullstationen i Hån för tullklarering. Detta på grund av att det ännu inte finns en svensk tullstation vid nya E18.
9 september 2010 - Handelsområdet söder om E18 vid Älverud.
9 september 2010 - Shoppingcentret och coop EXTRA vid Älverud samt Shell bensinstation.
10 september 2010 - De politiska partierna sprider valbudskap inför det kommande kommun-, landstings- och riksdagsvalet 19 september.
26 september 2010 - HL Energi bygger ut fjärrvärmenätet i Töcksfors. Här dras fjärrvärmerören på utsidan av gång- och cykelbron över E18 vid församlingshemmet.
23 september 2010 - HL Energi bygger ut fjärrvärmenätet till fritidsgården Högalid, skolan, sporthallen och den nya förskolan. Här dras fjärrvärmerören på utsidan av gång- och cykelbron över E18 vid församlingshemmet.
23 september 2010 - HL Energi bygger ut fjärrvärmenätet till fritidsgården Högalid, skolan, sporthallen och den nya förskolan. Här dras fjärrvärmerören på utsidan av gång- och cykelbron över E18 vid församlingshemmet.
23 september 2010 - HL Energi bygger ut fjärrvärmenätet till fritidsgården Högalid, skolan, sporthallen och den nya förskolan. Här dras fjärrvärmerören på utsidan av gång- och cykelbron över E18 vid församlingshemmet.
23 september 2010 - HL Energi bygger ut fjärrvärmenätet till fritidsgården Högalid, skolan, sporthallen och den nya förskolan. Här dras fjärrvärmerören på utsidan av gång- och cykelbron över E18 vid församlingshemmet.
16 oktober 2010 - Fjärrvärmerören har dragits på utsidan av gång- och cykelvägen över E18. Rören har svetsats ihop med fjärrvärmerören som går till skolan. Nu återstår provtryckning och isolering.
26 september 2010 - Årjängs kommun bygger ny förskola på tomten där den gamla skolvaktmästarbostaden låg tidigare.
9 oktober 2010 - Den nya förskolan växer upp i skogsbrynet, ett stenkast från skolans lågstadie-avdelning.
25 september 2010 - Sommaren och båtsäsongen är över.
25 september 2010 - Båtsäsongen är över och det är dags att lyfta upp båtarna.
25 september 2010 - Båtsäsongen är över och det är dags att lyfta upp båtarna.
3 oktober 2010 - Sveavägen genom centrala Töcksfors.
3 oktober 2010 - Sveavägen genom centrala Töcksfors.
14 oktober 2010 - I skogen pågår älgjakten och café Kvarnen ordnar älgfest.
3 oktober 2010 - Sveavägen genom centrala Töcksfors.
3 oktober 2010 - Sveavägen genom centrala Töcksfors.
27 september 2010 - Elbutiken Elspar har flyttat in i affärslokalen där Töcksfors Elektriska fanns tidigare.
6 oktober 2010 - De gamla affärs- och bostadsfastigheterna i Töcksfors centrum.
3 oktober 2010 - Sveavägen genom centrala Töcksfors med gamla bankhuset.
3 oktober 2010 - Missionskyrkan vid Sveavägen i centrala Töcksfors.
3 oktober 2010 - Sveavägen österut mot Shell bensinstation.
26 september 2010 - Kötthallens reklamskyltar är vända mot E18.
24 oktober 2010 - Lågprisvaruhuset Gränslöst och coop EXTRA vid E18.
24 oktober 2010 - Korsningen Sveavägen - Älverudsvägen vid busscentralen.
26 september 2010 - Långtradar-chaufförerna parkerar vid busscentralen, för lagstadgad dygnsvila.
9 oktober 2010 - Utsikt från badhuset mot busscentralem.
9 oktober 2010 - Brandstationen och badhuset.
9 oktober 2010 - Vid brandstationen finns en återvinningsstation, där allmänheten sorterar vissa typer av sopor.
9 oktober 2010 - Pingstkyrkans second hand försäljning vid Hyttevägen har god tillströmning av kunder under lördagarna. För många år sedan fanns Hotell Sefton i den här fastigheten.
7 oktober 2010 - Äldrebostäderna vid Solängsvägen.
9 oktober 2010 - Området vid övre slussen med den gamla slussvaktar-bostaden.
9 oktober 2010 - Gamla läkarbostaden "Tomtebo" vid övre slussen förfaller. Ägarna har övergivit fastigheten.
9 oktober 2010 - Gamla läkarbostaden "Tomtebo" vid övre slussen förfaller. Ägarna har övergivit fastigheten.
9 oktober 2010 - Här fanns distrikts-läkarmottagningen fram tills dess att vårdcentralen byggdes. Fastigheten, som ligger på baksidan av vårdcentralen, inrymmer nu bostäder samt fritidshem för skolbarnen.
9 oktober 2010 - Många fastighetsägare djupborrar för installation av bergvärme-pump.
9 oktober 2010 - Hyreshusen vid norra delen av Bögatan.
7 september 2010 - Den gamla bebyggelsen vid norra delen av Bögatan.
10 oktober 2010 - Telekommunikationsföretaget Telia har beslutat att lägga ner det fasta telenätet från Bryngelsbyn till Östervallskog. Därför har befolkningen i området gått samman för att på egen hand bygga ett fibernät för data och telefoni.
10 oktober 2010 - Arbetet med att bygga ett nytt bostadsområde på Prästnäset har startat. På andra sidan sjön syns villaområdet vid Strandvägen.
10 oktober 2010 - Skogen avverkas på Prästnäset, där det nya bostadsområdet skall byggas. I bakgrunden syns Delebråten.
13 oktober 2010 - Årjängs Bostads AB har storstädning i hyreshusens källarlokaler i centrala Töcksfors.
13 oktober 2010 - Jakt- och fiskebutiken vid Sveavägen har upphört med sin affärsverksamhet. Här fanns för länge sedan Töcksfors Bok- och pappershandel.
13 oktober 2010 - Den gamla matvarubutiken vid Sveavägen har varit stängd en längre tid. Här fanns för länge sedan matvarubutiken Konsum.
9 november 2010 - Shell säljer stora mängder diesel till långtradarna som passerar Töcksfors. Därför krävs det täta leveranser av diesel från oljehamnen i Karlstad.
13 oktober 2010 - Fabrikslokalerna står tomma och förfaller i det gamla bruksområdet vid nedre forsen. I bakgrunden syns "Smegårn".
13 oktober 2010 - Fabrikslokalerna står tomma och förfaller i det gamla bruksområdet vid nedre forsen. I bakgrunden syns Herrgården..
21 oktober 2010 - Fjärrvärmecentralen och bebyggelsen vid norra delen av Bögatan en frostig höstmorgon.
7 november 2010 - Skogsavverkninng längs med Hagavägen.
7 november 2010 - Markarbetet har startat på Prästnäset, där det nya bostadsområdet skall byggas.
7 november 2010 - Markarbetet har startat på Prästnäset, där det nya bostadsområdet skall byggas. Här byggs infartsvägen till området.
7 november 2010 - Markarbetet har startat på Prästnäset, där det nya bostadsområdet skall byggas. På andra sidan sjön syns bebyggelsen vid Strandvägen.
7 november 2010 - Markarbetet har startat på Prästnäset, där det nya bostadsområdet skall byggas. Berget är frilagt för borrning och sprängning.
10 november 2010 - Den första snön har fallit.
10 november 2010 - Kallnäset.
10 november 2010 - Fjärrärmecentralen och hyreshusen vid norra delen av Bögatan.
10 november 2010 - Toret och i bakgrunden bostadshusen vid Dalvägen.
11 november 2010 - Området vid övre forsen i vackert vinterväder.
14 november 2010 - Övre slussen och i bakgrunden fastigheten Verket samt äldrebostäderna på Solängen.
19 november 2010 - En av industribyggnaderna på Ståltorpets industriområde.
19 november 2010 - Utsikt mot Skärmons industriområde.
19 november 2010 - Utsikt mot Ståltorpets industriområde.
19 november 2010 - Töcksfors Smide "Smia" på Ståltorpets industriområde.
20 november 2010 - Töcksfors Smide "Smia" på Ståltorpets industriområde.
9 november 2010 - Campingsäsongen är över och det är folktomt i husvagns-parken på Sandvikens camping.
20 november 2010 - Sandvikens camping har vinterstängt.
9 november 2010 - Sista båten tas upp inför vintern.
20 november 2010 - Vintern har tagit ett grepp om småbåtshamnen i Sandviken.
3 november 2010 - Coop EXTRA har , i likhet med Töcksfors shoppingcenter i bakgrunden, mycket generösa öppettider.
23 november 2010 - Bussar kommer till Töcksfors shoppingcenter med köpglada kunder.
24 november 2010 - Olympus fastighets AB har överlåtit ägandet av den tomma butiksfastigheten vid torget till dotter-bolaget Tricona fastighets AB.
25 november 2010 - Kommunen sätter upp juldekorationerna i Töcksfors centrum.
25 november 2010 - Julgranens toppstjärna sätts på plats.
25 november 2010 - Kommunen reser julgranen på torget.
27 november 2010 - Snöläggningen har kommit igång på Kölen Sportcenter. Här läggs ett grundskikt med konstsnö som framställs med snökanoner.
27 november 2010 - Snöläggningen har kommit igång på Kölen Sportcenter. Snön jämnas ut och packas med en spårmaskin.
28 november 2010 - Skyltsöndag med en iskall nordlig vind.
28 november 2010 - Shoppingcentret är smyckat inför julen.
28 november 2010 - Skyltsöndag i ett iskallt väder.
28 november 2010 - Skyltsöndag i Töcksfors centrum.
28 november 2010 - Skyltsöndag i Töcksfors centrum.
28 november 2010 - Vissa hyresgäster har pyntat balkongen inför 1:a advent.
28 november 2010 - Några trotsade vädret och begav sig till torget denna iskalla skyltsöndag.
28 november 2010 - Skyltsöndag i Töcksfors centrum.
4 december 2010 - Den indiske klädförsäljaren har packat restlagret av kläder i en container och tagit ner tältet inför vintern.
7 december 2010 - Slussportarna vid nedre slussen skall transporteras till en mekanisk verkstad i Stenungsund för renovering. Här lastas slussportarna på en specialtrailer med hjälp av en stor mobilkran.
7 december 2010 - Slussportarna vid nedre slussen skall transporteras till en mekanisk verkstad i Stenungsund för renovering. I början av den branta backen vid Gläntan byggdes en upphöjd plan yta där mobilkranen placerades.
7 december 2010 - Slussportarna vid nedre slussen skall transporteras till en mekanisk verkstad i Stenungsund för renovering. Slussen kommer därför att stå utan portar under vintern. En träbarriär håller emot vattnet.
8 december 2010 - Slussportarna vid nedre slussen skall transporteras till en mekanisk verkstad i Stenungsund för renovering. Här startar den breda transporten tillsammans med följebilar.
13 december 2010 - Töcksfors i advents- och juletid.
13 december 2010 - Töcksfors i advents- och juletid.
13 december 2010 - Töcksfors i advents- och juletid.
15 december 2010 - Markarbetet har återupptagits vid Lindudden, där Töcksfors handelspark skall byggas. Detta tolkas som att starten för byggandet av handelsparken närmar sig.
18 deecmber 2010 - Gamla centrumhuset och Westra Wermlands Sparbank vid Sveavägen.
18 december 2010 - Snöväder i Töcksfors.
27 december 2010 - Töcksfors Renhållning kör extra turer i centrala Töcksfors för att hämta julhelgens sopor.