Badhuset i Töcksfors

Fredagen den 2 september 2011
överlämnades listor med 522
namnunderskrifter till Årjängs
kommun, mot förslaget att
stänga badhuset i Töcksfors av
besparingsskäl.

Detta skedde vid en samling utanför
badhuset, där Ingvar Olsson från
Töcksfors överlämnade listorna
till Kultur- och Fritidsnämndens 
ordf. Lars Jonehög.

Kommunens beslöt senare att
badhuset skulle stängas.

Foto: Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.