Blodbussen besökte Töcksfors

30 november 2011
 

Landstingets Blodbuss besökte Töcksfors.
Bussen stod uppställd utanför Vård-centralen. 20 personer var föranmälda
att ge blod, och det fanns möjlighet att ta emot flera.

 

Information om blodgivning

Foto Lars Brander