Dragning av fiberkabel

29 september 2011
 

Under hösten startade arbetet med 

dragning av fiberkabel för tele- och 

datatrafik, från Töcksfors telestation 

till handelsområdet vid  Lindudden.

Fiberkabeln skall även kopplas 

samman med det privata fibernätet, 

som byggs mellan Delebråten och 

Östervallskog.
 

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.