Dragning av fiberkabel

29 september 2011

 

Under hösten startade arbetet med 

dragning av fiberkabel för tele- och 

datatrafik, från Töcksfors telestation 

till handelsområdet vid  Lindudden.

 

Fiberkabeln skall även kopplas 

samman med det privata fibernätet, 

som byggs mellan Delebråten och 

Östervallskog.

 

Foto: Lars Brander

 

Klicka på bilderna för att göra dom större.