Töcksmarks Prästgård
före 1830

 

Gamla prästgården, som låg intill gång-
och cykelbron över E18 vid församlings-
hemmet, 
revs  21 februari 2011.

 

Foto : Axel Gunnar Ödvall och 
Lars Brander

 

 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

8 mars 2011 - gamla Prästgården är borta.