Höstflod

September 2011

Det intensiva regnandet skapade en höstflod.

Därför blev Fortumtvungna att tappa vatten

från sjösystemet ovanför Töcksfors.

Det medförde starkt strömmande vatten vid

dammarna.

 

Nödläge vid forsen i Töcksfors
9 september 2011

 

Ett tyskt par hamnade i en akut nödsituation,

när den roddbåt de färdades i drogs mot forsen

i den starka strömmen. Mannen försökte hålla 

fast båten vid stenpelaren mitt i strömmen,

men lyckades inte utan blev tvungen att rädda

sig genom att hoppa upp på stenen, där han

blev strandsatt, medan flickvännen lyckades
ro båten till land. Brandkår och ambulans

kallades till platsen för att rädda mannen.

 

Det vådliga äventyret slutade därmed väl.

 

Foto: Ingvar Olsson    Video - 10 september 2011 : Lars Brander