Slussportarna vid nedre slussen


De nästan 100 år gamla slussportarna
vid nedre slussen i Töcksfors, transport-
erades 7 december 2010 till Stenungsund
för renovering.

 

2011-05-24 kom slussportarna tillbaks,
lyftes på plats och monterades. Samtidigt
rensades slusskanalens botten med hjälp
av en nerhissad grävmaskin. 

 

Foto : Lars Brander
 

Klicka på bilderna för att göra dom större.