Slussportarna vid nedre slussen

 

De nästan 100 år gamla slussportarna vid nedre

slussen i Töcksfors, transporterades 7 december 

2010 till Stenungsund för renovering.

 

2011-05-24 kom slussportarna tillbaks, lyftes

på plats och monterades. Samtidigt rensades

slusskanalens botten med hjälp av en nerhissad 

grävmaskin. 

 

 

Foto : Lars Brander

 

Klicka på bilderna för att göra dom större.