Blodbussen besökte Töcksfors

22 februari 2012

 

Landstingets Blodbuss besökte Töcksfors. Bussen stod uppställd utanför Vårdcentralen.
Grundkravet för att bli blodgivare är att man är frisk och mellan 18 och 60 år.

 

Information om blodgivning

 

Bussen fick vänta på sandning på grund av den extrema halkan.

 

Foto: Lars Brander