Nordmarksstugan

6 maj 2012

 

Kommunen avverkade träd på området
mellan Nordmarksstugan och Silvergruvan,
vilket öppnade utsikten mot Ärttjärnsviken.

 

Om kommunen tagit bort riset efter skogs-

avverkningen kunde området ha blivit ett

fint tätortsnära strövområde.

 

Fornminnesföreningens stugor fick under

året nya skyltar.

 

 

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.