E18-korsningen vid kyrkan
Årsskiftet 2012 - 2013

Ytterligare ett år har gått och Trafikverket
har ännu inte presenterat en säker trafik-
lösning för den farliga E18-korsningen vid
Töcksmarks kyrka.

Efter den senaste olyckan sattes nya icke
fungerande elektroniska 50-skyltar upp.


Svar från Trafikverket 2013-01-08 :

Vi har varit i kontakt med ansvariga planerare som meddelar att vi genomfört en förstudie för hela genomfarten E18 Töcksfors, där denna korsning ingår. Den har gjorts tillsammans med Årjängs kommun. Det har hållits offentliga samråd enligt gängse tillvägagångssätt och förstudien har även varit ute på remiss. Förstudiens beslutshandling undertecknades av Enhetschefen för Planering på Trafikverket dagarna före jul (2012). Så nu är den beslutad.

Nästa steg i processen är nu att sitta ner tillsammans med Årjängs kommun
för att se över hur vi ska gå vidare, vilka åtgärder som ska genomföras, när i tiden och hur finansieringen av åtgärderna ska fördelas.

Skyltarna som inte fungerar kommer att kontrolleras.

2013-02-28 - Nu fungerar skyltarna !

2 april 2012
2 april 2012
2 april 2012
2 april 2012