• Hänt
  • 2013
  • Församlingshemmet - ny ventilation


Församlingshemmet
Hösten 2013

Församlingshemmet i Töcksfors fick
ny klimatanläggning för att förbättra
inomhusmiljön.

Foto : Lars Brander