Folkomröstning

Den 9 juni 2013 genomfördes en
folkomröstning i Årjängs kommun.

Frågan gällde om bygdeskolorna i
Östervallskog och Blomskog skulle
läggas ner - JA eller NEJ.

51 % av de som är röstberättigade
deltog i folkomröstningen.

Av dessa röstade 59 % nej och 39 % ja.

9 juni 2013 - Församlingshemmet i Töcksfors användes som vallolkal.