Demonstration mot skolnedläggning
29 april 2013

Föräldragruppen för skolutveckling organiserade
en demonstration mot kommunfullmäktiges
planer
att lägga ner skolorna i Blomskog och
Östervallskog, högstadieskolan i Töcksfors samt
riva C-hallen vid Silbodalskolan i Årjäng.

Demonstrationen genomfördes utanför Silbodal-
skolans aula, där kommunfullmäktige senare på
kvällens förväntades besluta om nedläggningarna.

Demonstranterna erbjöds gratis bussresa från
Östervallskog, Töcksfors, Fågelvik, Holmedal,
Karlanda och Blomskog till Silbodalskolan i
Årjäng.


Foto : Lars Brander
 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Barn, föräldrar och andra vuxna samlades på torget i Töcksfors för att åka med bussarna till demonstrationen i Årjäng.
Barn, föräldrar och andra vuxna samlades på torget i Töcksfors för att åka med bussarna till demonstrationen i Årjäng.
Barn, föräldrar och andra vuxna samlades på torget i Töcksfors för att åka med bussarna till demonstrationen i Årjäng.
SVT var på plats och sände i Sverige Direkt + Värmlandsnytt.