Vårens ankomst
15 april 2013

Våren anlände med temperatur på +10°C
och regn som nästan stängde Sandavägen.

Foto : Lars Brander