Vindkraftsparker på Kölen
10 april 2013

Ett 20-tal personer kom till Vår Gård i
Västra Fågelvik för att få information
om de planerade vindkraftsparkerna
på norska sidan av Kölen.
 
Det fanns tre tänkbara områden på
norska sidan för byggnation av vind-
kraftsparker, se nedanstående karta.

Elkraftsbolaget EON avsåg att söka tillstånd att bygga vindkraftsparker på två av dessa områden.
Vindmätningar  skulle avgöra vilka två områden som kunde bli aktuella.


Synpunkter på vindkraftsprojektet skulle vara -
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tillhanda före 16 april 2013.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Konsesjonsavdelningen
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo
Epost : nve@nve.no

Handläggare är Jörgen Bölling
telefon : 0047 22 95 98 54
epost : jboe@nve.no