Allsköns Musik 2014
9 augusti

MattsÖrjanZ mä Råger besökte Solgården
i Töcksfors och bjöd på en stunds musik-
underhållning.

Det var en del av kommunens program
Allsköns Musik.

Foto : Lars Brander

Arrangör : Vardaga