Trollfallet 25 oktober 2014 Trollfallet 25 oktober 2014


Höstflod 2014

Efter långvarigt regnande var markerna
fyllda med vatten och vattenflödet ut i
sjöarna intensivt. Därför öppnade kraft-
bolaget dammluckorna i Töcksfors.

År 2000 var det en liknande höstflod
med översvämning. Därefter har det 
byggts en längre betongbarriär vid
övre forsen i Töcksfors.  

Foto och video : Lars Brander

Se video - klicka här

24 november 2000 - Höstflod och översvämning vid övre forsen. / foto : Urban Aronsson
27 oktober 2014 - Höstflod och översvämning vid övre forsen.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

25 oktober 2014 - Sjön Töck var välfylld.
25 oktober 2014 - Dammluckorna var helt öppna vid övre forsen i Töcksfors.
25 oktober 2014 - Dammluckorna var helt öppna vid övre forsen i Töcksfors.
25 oktober 2014 - Dammluckorna var helt öppna vid övre forsen i Töcksfors.
25 oktober 2014 - Dammluckorna var helt öppna vid övre forsen i Töcksfors.
25 oktober 2014 - Dammluckorna var helt öppna vid övre forsen i Töcksfors.
26 oktober 2014 - Vattenflödet i kanalen var ovanligt intensivt.
26 oktober 2014
26 oktober 2014
26 oktober 2014
26 oktober 2014
26 oktober 2014
26 oktober 2014
26 oktober 2014
26 oktober 2014
26 oktober 2014
26 oktober 2014
26 oktober 2014
26 oktober 2014 - Dammluckorna var helt öppna vid nedre forsen i Töcksfors.
27 oktober 2014 - Vattenflödet från Norge mynnar ut i Östervallskog, där forsen skickar vattnet vidare till sjöarna Östen och Töck.
27 oktober 2014 - Forsen i Östervallskog.
27 oktober 2014 - Östervallskogs gästhamn.
27 oktober 2014 - Man var tvungen att ta båten till båten i Östervallskogs gästhamn.
27 oktober 2014 - Vattnet från Hurrsjöarna passerar forsen vid dammen i Hån, för vidare färd ner till sjön Töck.
27 oktober 2014 - Vattnet från Hurrsjöarna passerar forsen vid dammen i Hån, för vidare färd ner till sjön Töck.
27 oktober 2014 - Vattnet svämmade över vägen vid fabriksområdet i Hån, vilket kan vara spännande.
27 oktober 2014 - Vattnet svämmade över vägen vid fabriksområdet i Hån.
27 oktober 2014 - Vattnet steg kraftigt i Hånsviken.
27 oktober 2014 - Gamla landsvägen vid Hånsviken liknade en strandpromenad.
27 oktober 2014
27 oktober 2014
27 oktober 2014