Ny gång- och cykelväg
2014

Det byggdes en ny gång- och cykelväg
längs med Östervallskogsvägen, från
Prästnäset till Handelsparken.

Därigenom knöts nya bostadsområdet
på Prästnäset samman med det övriga
nätet av gång- och cykelvägar i Töcksfors.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

10 maj 2014
10 maj 2014
26 maj 2014
26 maj 2014
26 maj 2014
26 maj 2014
26 maj 2014
26 maj 2014
26 maj 2014
26 maj 2014
27 maj 2014
27 maj 2014
27 maj 2014
27 maj 2014
28 maj 2014
30 maj 2014
3 juni 2014
3 juni 2014
3 juni 2014
3 juni 2014
3 juni 2014 - Dan Olsson vid spakarna.
3 juni 2014
3 juni 2014
3 juni 2014
29 oktober 2014 - Nya gång- och cykelvägen till bostadsområdet Prästnäset väntar på asfaltering.
29 oktober 2014 - Det ska bli belysning längs med gång- och cykelvägen till Prästnäset.
11 november 2014 - Vattenfall gräver ner fundament för belysningsstolpar.
14 november 2014 - Belysningsstolparna är på plats längs med gång- och cykelvägen från bostadsområdet Prästnäset mot Töcksfors centrum.
14 november 2014 - Belysningsstolparna är på plats längs med gång- och cykelvägen från bostadsområdet Prästnäset mot Töcksfors centrum.
14 november 2014 - Belysningsstolparna är på plats längs med gång- och cykelvägen från bostadsområdet Prästnäset mot Töcksfors centrum.