Shell blev Gulf
Januari 2014

Shell bensinstation i Töcksfors
fungerade som samlingspunkt
från 1959 då stationen byggdes.

På grund av förändringar inom
Shell bytte Stefan Bryntesson
bolag från Shell till Gulf.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

2004
2004
9 april 2010
9 november 2010
29 september 2011
3 december 2013
3 december 2013
22 december 2013
2 januari 2014
2 januari 2014
3 januari 2014
3 januari 2014
3 januari 2014
3 januari 2014
3 januari 2014
3 januari 2014
3 januari 2014
3 januari 2014
3 januari 2014
3 januari 2014
7 januari 2014
7 januari 2014
7 januari 2014
7 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
8 januari 2014
12 januari 2014
12 januari 2014
16 januari 2014
14 februari 2014
14 februari 2014
14 februari 2014
14 februari 2014
10 juli 2014 - Gulf Racing Töcksfors
10 juli 2014 - Gulf Racing Töcksfors
10 juli 2014 - Gulf Racing Töcksfors