Det blev fint
hösten 2015

Årjängs kommun och Dalslands Kanal AB 
omvandlade området vid övre slussen till
en Kanalpark.

Jörgen Stomberg på Pensionatet gjorde
den tidigare otillgängliga branten ner mot
kanalen till ett fint blickfång för turist-
båtstrafiken.

Westra Wermlands Sparbank bekostade
en ny fontän i kanalen.

Anita Kristiansson renoverade sin fastighet
"Bernhardshuset" med bl a återgång till
äldre typ av fasadpanel.

Årjängs Bostads AB totalrenoverade gamla hyresfastigheter från 1960- och 70-talet.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.