Dykdalber

Dykdalb är enligt Sjöfartsverkets definition
en bottenfast anordning för att förtöja eller
bära av, det vill säga styra undan, fartyg.
En dykdalb består av en grupp pålar
sammanfästa till ett fundament.

Dykdalb definieras i Nordisk familjebok
från 1881 som "en grov pelare, sammansatt
av flera i sjöbottnen nedtryckta pålar som
går mot varandra över vattenytan och
fasthållas av järnringar".

För fartyg används dykdalber för förtöjning och för att förhindra att fartygen
kör emot bropelare eller andra bärande element i farleder eller hamnar.
I flottningssammanhang var de förankringsanordningar med hjälp av vilka 
timmersläp spelades hem över öppet vatten.
Källa : WIKIPEDIA.

Här kan du se bilder på Dykdalberna som fanns i kanalen och sjösystemet i Töcksfors.
Dykdalberna var till nytta för lastbåtarna som trafikerade farleden i kanalen och för
timmerflottningen.

I november 2015 togs Dykdalberna bort, efter önskemål från Dalslands Kanal AB.

Foto : Lars Brander

 

Dykdalberna vid farleden till Hån - ett minne blott.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

11 november 2015 - Dykare är nere på botten i kanalen och sågar av dykdalbernas ben.
11 november 2015
11 november 2015
11 november 2015
11 november 2015
11 november 2015
1950-talet - Nya landsvägsbron vid Socken-stugan är klar. Under bron går farleden till Hån med Dykdalberna. Vägverket satte upp Dykdalberna i samband med brobygget. Foto : Folke Sahlin
11 november 2015
11 november 2015
11 november 2015 - Farleden mot Hån.
11 november 2015
12 november 2015 - Gamla farleden till Hån som trafikerades av lastbåtar. Över farleden rusar nu långtradarna fram på E18-bron.
12 november 2015 - Gamla riksvägen mot Norge med den 100 år gamla svängbron och E18 som byggdes på 1950-talet - på samma bild. Ett synligt bevis på bygdens utveckling.
14 november 2015 - Gamla riksvägen mot Norge med den 100 år gamla svängbron och E18 som byggdes på 1950-talet - på samma bild. Ett synligt bevis på bygdens utveckling.
16 november 2015
16 november 2015 - Tungdykare går ner för att såga av dykdalberna vid sjöbotten.
16 november 2015 - Nu försvinner Dykdalberna vid kyrkbron.
16 november 2015
16 november 2015
17 november 2015 - Förmodligen ett timmerspel från flottningstiden.
17 november 2015 - Förmodligen ett timmerspel från flottningstiden.
17 november 2015
17 november 2015
17 november 2015
17 november 2015
17 november 2015
17 november 2015
17 november 2015
17 november 2015
17 november 2015
17 november 2015
17 november 2015
17 november 2015
17 november 2015
17 november 2015
17 november 2015
17 november 2015
17 november 2015
17 november 2015
17 november 2015 - Dykaren tar med sig den hydrauldrivna kedjesågen ner i vattnet.
17 november 2015 - Här faller den sista dykdalben.
18 november 2015 - Dykdalberna är borta.
18 november 2015 - Den nya tiden är här.