Skogs- och maskindag

Här kan du se bilder från skogs- och
maskindagen som arrangerades vid
HL Energi:s nya fjärrvärmecentral
i Töcksfors den 22 maj 2015.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.