Syster Thora 100 år
28 november 2015

Thora Henriksson, känd som syster Thora,
fyllde 100 år den 28 november 2015 och
hon firades stort på Solgården i Töcksfors.

Här kan du se bilder från firandet.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Telegram från Kungen och Drottningen.
Thora och Kyrkoherde Rune Wallmyr.
Thora håller ett fotografi taget 1912 då Kanalen Stora Lee - Östen byggdes. Thora´s far Georg Henriksson, längst till vänster på fotografiet, har paus i arbetet med muddring i Strömmerkanalen. Thora föddes 1915 det år då kanalen invigdes.