Gå mot cancer i Nordmarken

Den 23 april 2016 ordnades vandringar
med temat "Gå mot cancer i Nordmarken".

Man startade på torget i Töcksfors och
gick en kortare eller en längre vandring.

Vid återkomst till torget skänkte man ett valfritt belopp till Cancerforskningen.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor