Röda huset vid Älverud
Rivning 20-22 juli 2016

För att möjliggöra en utbyggnad
av Töcksfors shoppingcenter måste 
anslutningen till E18 flyttas längre
västerut.

För att detta skulle vara möjligt
var man tvungna att riva det gamla
röda huset vid E18 på Älveruds-
området i Töcksfors.

Den gamla magnifika eken på tomten
bevarades.

Foto och video : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

17 mars 2015
3 maj 2016
3 maj 2016
3 maj 2016
7 maj 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016 - Den ursprungliga fasad-panelen kom fram vid rivningen.
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016 - Snickeridekor liknande Nygård och Karlslund.
21 juli 2016
21 juli 2016 - Under takpannorna fanns ett gammalt stickspåntak och mängder av getingar.
21 juli 2016 - Rivningsmaterialet sorterades för att kunna återvinnas.
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016 - Under takpannorna fanns ett gammalt stickspåntak.
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016 - Rivningsvirket körs till återvinningscentralen i Furskog, där virket tuggas för att kunna användas som bränsle.
22 juli 2016
26 juli 2016
26 juli 2016
26 juli 2016
26 juli 2016
26 juli 2016
26 juli 2016
26 juli 2016
26 juli 2016
26 juli 2016
27 juli 2016
29 juli 2016
29 juli 2016
29 juli 2016
29 juli 2016
29 juli 2016