Trädfällning
2016-08-17

Det krävdes särskilda åtgärder för att
fälla det gamla trädet i Bryngelsbyn
intill Östervallskogsvägen, trädet som
stått där och växt sedan 1930-talet.

Trädet var en risk både för huset och trafiken på Östervallskogsvägen.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Gripklo med sågsvärd.