År 2017
Första halvåret

Här kan du se ett sammandrag av
bilder från händelser under första
halvåret 2017.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

4 januari 2017 - Vid Hagavallen fortsatte arbetet med sprängning för nya parkeringen och konstgräsplanen.
4 januari 2017 - Arbetet med Båtklubben Rävarnas nya klubbstuga gick snabbt framåt.
4 januari 2017 - Företaget Flexit byggde ut fabriken och kontoret.
4 januari 2017 - På Skärmons industri-område fällde man skog för att skapa ny industrimark.
5 januari 2017 - Båtklubben Rävarnas nya klubbstuga växte i höjden.
6 januari 2017 - I Hämnäs Bygdegård var det mingelparty när Wermland Opera gav sin traditionella Trettondagskonsert.
9 januari 2017 - I Sandviken gick arbetet vidare på nya klubbstugan.
9 januari 2017 - På Kölen Sportcenter pågick aktiviteter för att få skidspåren i ordning.
10 januari 2017 - I Sandviken kunde man skönja formen på nya klubbstugan.
12 januari 2017 - Vid Flexit började man montera stålkonstruktionen för nya industrihallen.
12 januari 2017 - På Skärmons industri-område fortsatte avverkningen av skog.
13 januari 2017 - Och i Sandviken kom nya klubbstugan under tak.
16 januari 2017 - Arbetet med nya trafiklösningen till och från Älveruds-området var på gång.
16 januari 2017 - På Skärmons och Källhultets industriområden fortsatte skogsavverkningen.
17 januari 2017 - Så var då arbetet i gång med nya vägen vid Älverud.
17 januari 2017 - Arbetet vid Älverud inleddes med trädfällning och rivning av garage.
17 januari 2017 - Arbetet vid Älverud inleddes med trädfällning och rivning av garage.
18 januari 2017 - Vid Hagavallen sprängde man för att få plats med nya parkeringen och konstgräsplanen.
18 januari 2017 - Vid Hagavallen sprängde man för att få plats med nya parkeringen och konstgräsplanen.
18 januari 2017 - Och arbetet med nya in- och utfarten vid Älverud tog fart.
18 januari 2017 - I Sandviken fortskred arbetet med nya klubbstugan.
18 januari 2017 - Och vid Flexit började man lägga tak på utbyggnaden.
19 januari 2017 - Vid vägbygget på Älverudsområdet fick man oväntat stort arbete med ett gammalt värn från andra världskriget.
19 januari 2017 - Och vid Flexit kom första väggsektionerna på plats, samtidigt som takläggningen fortsatte.
19 januari 2017 - Fortsatte gjorde även skogsavverkningen på Skärmons industriområde.
19 januari 2017 - Värnet på Älveruds-området var större än man räknat med.
20 januari 2017 - Företaget Nokalux köpte grannfastigheten på Skärmon, där ERRES tidigare haft verksamhet.
20 januari 2017 - Nokalux flyttade sin verksamhet på Ståltorpets industri-område till f d ERRES-lokalen på Skärmon.
20 januari 2017 - Och på Skärmons industriområde fortsatte skogs-avverkningen.
20 januari 2017 - Vid fjärrvärme-centralen fyllde man på flis till pannorna.
20 januari 2017 - På Prästnäset startade byggnationen av fem parhus.
24 januari 2017 - Och vid Älverud revs ett garage för att ge plats för nya vägen.
24 januari 2017 - Ambulanshelikoptern landade vid vårdcentralen för att hämta en patient.
25 januari 2017 - Och vid Flexitfabriken gick arbetet vidare med tak och väggar.
25 januari 2017 - Virket från skogs-avverkningen på Skärmon samlades vid Probad.
25 januari 2017 - Vid Flexit var markplattan klar för nya kontoret.
25 januari 2017 - Och vid Älverud fortsatte arbetet med nya vägen.
26 januari 2017 - Båtklubbens nya stuga förseddes med takplåt.
26 januari 2017 - I Årjäng spelade man musikalen Katarina av Amerika.
28 januari 2017 - Och på Årjängstravet var det bygdetrav.
30 januari 2017 - I Sandviken fortsatte arbetet med nya klubbstugan.
30 januari 2017 - Och Nokalux inredde nya lokalen.
30 januari 2017 - Vid Älverud fortsatte vägarbetet.
31 januari 2017 - Vid Flexit förberedde man för gjutning av golvet i nya fabrikshallen.
6 februari 2017 - Och i Sandviken hade man tagit bort ställningarna runt nya klubbstugan.
6 februari 2017 - Kommunen röjde skog längs med "Kärleksstigen".
7 februari 2017 - Och vid Älverud fortsatte vägarbetet.
7 februari 2017 - Vid Flexit isolerade man taket på utbyggnaden.
8 februari 2017 - I Örje hade de första delarna till bron Norgesporten anlänt från Baltikum.
9 februari 2017 - Och så var produktionen igång i Nokalux nya fabrik.
9 februari 2017 - Glaspartiet monterades på Båtklubbens nya stuga.
13 februari 2017 - På Prästnäset var det klart för gjutning av bottenplattor till de nya parhusen.
14 februari 2017 - Stålkonstruktionen till Flexit´s nya kontor monterades.
14 februari 2017 - Och på Prästnäset fortsatte arbetet med grunderna till parhusen.
15 februari 2017 - Vid Älverud var det dags för bergsprängning.
16 februari 2017 - Vid Flexit var det dags för gjutning av golv.
16 februari 2017 - Flexit`s nya kontor kom under tak.
17 februarii 2017 - Och i Sandviken var det dags att fira med smörgåstårta i nya klubbstugan.
20 februari 2017 - I Örje fortsatte delar till bron Norgesporten att anlända från Baltikum.
20 februari 2017 - På Prästnästet göt man plattor till parhusen.
20 februari 2017 - Vid vägarbetet på Älverudsområdet grävde man fram diverse ledningar.
21 februari 2017 - Sandviken fick ett nytt landmärke.
22 februari 2017 - Svevia var ute på E18 och saltade.
26 februari 2017 - På Kölen var det fint skidföre.
27 februari 2017 - Vid Hagavallen fortsatte sprängningarna för nya parkeringen och konstgräsplanen.
27 februari 2017 - Det var en mäktig syn när sprängsalvan lyfte berget vid Hagavallen.
27 februari 2017 - Efter sprängningen kunde man konstatera att allt gick som det skulle.
27 februari 2017 - Vid vägarbetet på Älverudsområdet fortsatte det underjordiska arbetet.
28 februari 2017 - Och i Sandviken kunde man se hur fin den nya stugan skulle bli.
1 mars 2017 - En utländsk lastbils-chaufför missbedömde väglaget och kurvan vid Lindudden.
2 mars 2017 - Flexit´s nya kontor under tak.
7 mars 2017 - Probad levererar fabriks-tillverkade badrumsmoduler på löpande band.
8 mars 2017 - Fastigheten på Hyttevägen, där Pingstkyrkans Second Hand butik fanns, fick ny ägare.
10 mars 2017 - I Töcksfors shoppingcenter arrangerades Mässan Möjligheternas Grenseland.
12 mars 2017 - Töcksfors IF tränade på konstgräsplanen i Örje.
12 mars 2017 - I Örje fortsatte bygget av nya E18.
13 mars 2017 - Flexit´s nya kontor fick väggar.
13 mars 2017 - Och området vid fjärr-värmecentralen såg ut som en bergtäkt.
16 mars 2017 - På Prästnäset fortsatte arbetet med parhusen.
16 mars 2017 - Vid vägarbetet på Älverudsområdet fortsatte man att lägga olika ledningar.
19 mars 2017 - I Örje renoverade man hus.
19 mars 2017 - Och i Örje fortsatte arbetet med nya E18.
20 mars 2017 - Arbetet med nya fabrikshallen vid Flexit fortskred.
20 mars 2017 - Och vid vägarbetet på Älverudsområdet fortsatte man att lägga olika ledningar.
24 mars 2017 - Solen började kännas varm.
24 mars 2017 - Gatorna sopades.
24 mars 2017 - Blomsterboden dukade fram vårblommor.
24 mars 2017 - Båtklubbens nya stuga färdigställdes.
29 mars 2017 - Kommunen drog om ledningar vid pumpstationen.
30 mars 2017 - Flexit´s nya kontor började ta form.
31 mars 2017 - I shoppingcentret öppnade restaurangen Asian Town.
31 mars 2017 - Och i shoppingcentret förvandlades Kaffestugan till restaurang Num Num.
2 april 2017 - I Norge byggde man nya E18.
4 april 2017 - Och på Prästnäset var det klart att sätta upp första parhuset.
4 april 2017 - SWECO gjorde mätningar vid shoppingcentret, inför kommande utbyggnad.
5 april 2017 - På Prästnäset monterades först parhuset.
8 april 2017 - Och Blomsterboden dukade fram påskblommor.
8 april 2017 - Första parhuset monterat på Prästnäset.
9 april 2017 - I shoppingcentret byggdes butikslokalen för XXL Sport.
9 april 2017 - Töcksmarks syförening bjöd in till Kakbuffé.
9 april 2017 - Töcksmarks syförening bjöd in till Kakbuffé.
10 april 2017 - På torget i Töcksfors fanns möjlighet att hedra offren efter terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm.
10 april 2017 - Konsum vid torget i Töcksfors bad alla att tillsammans hålla en tyst minut för att hedra offren efter attentatet i Stockholm.
10 april 2017 - Även shoppingcentret hedrade offren i Stockholm med en tyst minut, och flaggade på halv stång.
10 april 2017 - Arams pizzeria byggde uteservering inför sommaren.
11 april 2017 - Blomsterboden dukade fram planteringsblommor.
11 april 2017 - Mathilda Röjdemo höll gitarrkurs i Konst & Musikboden.
14 april 2017 - Och så hölls årets Konstrunda i Årjängs kommun. Många konstnärer hade öppen ateljé. Keramikern Victoria PamlŽnyi hade öppen ateljé vid Hånsfors Bruk.
15 april 2017 - I Årjäng var det Påskparad med Påskkäringar som bl a åkte nerför Trollet svans.
15 april 2017 - Även Gitta på Hagen i Karlanda "Gittas Glas" hade öppen ateljé under Konstrundan.
16 april 2017 - I Lennartsfors lagade man muren vid seglingsrännan til sluss-trappan.
16 april 2017 - Även Gitta Bretsch "Gittas verkstad" söder om Lennarsfors hade öppen ateljé under Konstrundan.
18 april 2017 - Vid Hagavallen fortsatte arbetet med att bereda marken för nya konstgräsplanen.
19 april 2017 - Töcksfors Smide lagade norra slussporten vid övre slussen.
20 april 2017 - Töcksfors Smide lagade norra slussporten vid övre slussen.
24 april 2017 - Nya industrihallen vid Flexit var i det närmaste klar.
24 april 2017 - Arbetet med Flexit´s nya kontor gick raskt framåt.
27 april 2017 - Utanför Konst & Musikboden var det kö för att komma in till Mathilda´s Musikcafé.
30 april 2017 - Och i Örje byggde man ny väg.
30 april 2017 - Inne i den gamla stugan på hembygdsgården Kloppa var det trångt och gemytligt, när man valde att ha en del av Valborgsmässofirandet inomhus, för att undvika kylan utomhus.
30 april 2017 - Vårtal och körsång framfördes dock utomhus vid Kloppa, där även brasan tändes.
30 april 2017 - I Töcksfors var det valborgsmässofirande i kyrkan och utanför församlingshemmet, med körsång, vårtal och brasa.
30 april 2017 - Valborgsmässoelden utanför församlingshemmet i Töcksfors värmde skönt i den kyliga kvällen.
30 april 2017 - Valborgsmässofirandet i Töcksfors avslutades med ett fyrverkeri.
1 maj 2017 - På Claras torg i Årjäng höll Socialdemokraterna första Maj möte.
3 maj 2017 - Vid Hagavallen såg det fortfarande ut som en bergtäkt, på området där nya konstgräsplanen ska ligga.
3 maj 2017 - I Sandviken stod Båtklubbens nya klubbstuga klar.
4 maj 2017 - Området runt Prästgården röjdes, vilket fick Prästgårdsudden att likna en fin park vid sjön Töck.
5 maj 2017 - Och så kunde man återigen se motorcyklister på vägarna.
6 maj 2017 - Töcksfor IF:s seniorlag damer var igång med seriespelet i div 1 Norra Götaland.
8 maj 2017 - Töcksfors Smide testade norra slussporten vid övre slussen efter reparation, och den fungerade.
9 maj 2017 - På E18 satte man ut barriärer, så att arbetet med nya in- och utfarten vid Älverud kunde ske på ett säkert sätt.
11 maj 2017 - Och så kom vintern på återbesök, och släppte lite snö över Töcksfors.
13 maj 2017 - I samband med nationella Krisberedskapsveckan hölls informations-träff på Claras torg i Årjäng. Myndigheter och organisationer informerade om vad alla ska tänka på för att vara beredd om det otänkbra händer.
15 maj 2017 - Och i Örje byggde man väg.
15 maj 2017 - Flexit´s nya industrihall var i det närmaste klar för invigning
16 maj 2017 - Och i Örje byggde man bron Norgesporten.
17 maj 2017 - Renoveringen av Långelanda Tingshus påbörjades. Här gällde det att fastställa vilken vit färg-nyans som skulle användas vid renoveringen av fönstren.
18 maj 2017 - På E18 vid shopping-centret tog man tillfälligt bort mittstängslet. Detta för att kunna göra om mittrefugen.
18 maj 2017 - I Sandviken återstod bara yttre målning, sen var nya klubbstugan klar.
18 maj 2017 - Den låga vattennivån i sjön Foxen gjorde det möjligt att ordna en riktig sandstrand i Sandviken.
18 maj 2017 - På Prästnäset stod det första parhuset klart för inflyttning.
18 maj 2017 - Och vid Hagavallen flyttade man bergmassor.
19 maj 2017 - Vid nedre slussen byggdes det en ny trappa ner till vänt-bryggan.
20 maj 2017 - Vid Silleruds station var det trädgårdsfest med mat och körsång.
21 maj 2017 - I Töcksfors var hastigheten på E18 nersatt till 50 km, detta p g a arbetet med nya in- och utfarten till Älverud.
23 maj 2017 - Mittrefugen på E18 vid shoppingcentret byggdes om.
23 maj 2017 - Arbetet på E18 pågick samtidigt som den tunga trafiken rusade förbi.
24 maj 2017 - På Älverudsområdet grävde man för ny väg.
27 maj 2017 - I Örje var det säsongs-premiär vid Ørje Sluser, med Kanalturen 2017.
27 maj 2017 - Och i Örje fortsatte bygget av bron Norgesporten.
29 maj 2017 - På Älverudsområdet i Töcksfors kunde man se framsteg i vägbygget.
29 maj 2017 - Vid nya in- och utfarten till Älverud fortsatte det underjordiska arbetet.
30 maj 2017 - Räddningstjänsten hade brandskyddsutbildning för personal inom handeln.
30 maj 2017 - Och på Älverudsområdet byggde man väg.
1 juni 2017 - Vid gränsen släppte man på trafiken på nya E18.
1 juni 2017 - Flexit´s nya kontor var i det närmaste klart för invigning.
1 juni 2017 - Flexit´s nya kontor var i det närmaste klart för invigning.
1 juni 2017 - Nya industrihallen vid Flexit skulle snart invigas.
2 juni 2017 - Det var försommartid.
6 juni 2017 - I Östervallskog firade man Nationaldagen med landshövdingen som fanbärare.
6 juni 2017 - Landshövdingen Kenneth Johansson höll högtidstalet vid National-dagsfirandet i Östervallskog.
6 juni 2017 - Blues & Love Bandet spelade i Östervallskogs hembygdsgård i samband med Nationaldagsfirandet.
6 juni 2017 - I Årjäng var det Nationaldagsfirande på Claras torg.
7 juni 2017 - I Töcksfors fortsatte arbetet med nya in- och utfarten vid Älverud.
8 juni 2017 - Och så reparerade man E18-bron vid Turistgården.
9 juni 2017 - Vid Älverud grävde man.
10 juni 2017 - Och i Örje byggde man nya E18.
11 juni 2017 - Vid Älverud blev det trängre för trafiken att ta sig fram, i samband med vägbygget.
12 juni 2017 - En del av gamla coop-byggnaden revs för att skapa mer utrymme.
13 juni 2017 - Gamla vägen till shoppingcentret grävdes bort.
14 jui 2017 - I Sandviken stod Båtklubbens nya klubbstuga klar.
14 juni 2017 - Och på den nyskapade sandstranden i Sandviken samlades de första kanotturisterna.
15 juni 2017 - Vid Älverud grävdes det.
15 juni 2017 - Vid Älverud grävdes det.
15 juni 2017 - Butiken XXL sport öppnade i shoppingcentret.
15 juni 2017 - Arbetet med nya in- och utfarten till Älverud gick snabbt framåt.
15 juni 2017 - Reparationen av E18-bron vid Turistgården fortsatte.
15 juni 2017 - Programmet för årets Töcksmarksvecka annonserades.
16 juni 2017 - Och på Årjängstravet var det dags för trav.
17 juni 2017 - Oljecentralen i Holmedal öppnade ny Bymack vid den nedlagda butiken i Hämnäs.
17 juni 2017 - Så var det öppet hus i Båtklubben Rävarnas nya klubbstuga.
17 juni 2017 - Vid nya Töcksfors Campings reception kunde man sitta och njuta av det fina vädret och ta en fika.
18 juni 2017 - I Glaskogen invigdes nya Karl XII stugan med Landshövding Kenneth Johansson som invigningstalare.
19 juni 2017 - I Örje fortsatte bygget av bron Norgesporten.
19 juni 2017 - I Örje fortsatte även bygget av nya E18.
19 juni 2017 - Arbetet med reparation av E18-bron vid Turistgården fortskred.
19 juni 2017 - Och vid Älverud borrade och sprängde man berg.
20 juni 2017 - Arbetet med E18-bron genomfördes med trafiken alldeles bakom ryggen.
21 juni 2017 - Så var det dags att inviga Flexit´s nya industrihall och kontor. Det var Närings- och innovationsminister Mikael Damberg som talade och klippte bandet.
21 juni 2017 - Flexit hade dukat upp ett bord med läckerheter i nya industrihallen i samband med invigningen av de nya lokalerna.
23 juni 2017 - I Årjäng var det dags för midsommartrav.
25 juni 2017 - Nokalux borrade för bergvärme till nya fabriken vid Bruserud.
26 juni 2017 - Töcksfors IF arrangerade fotbollskola på Hagavallen, med ca 90 deltagande ungdomar.
26 juni 2017 - Vid Älverud fortsatte vägarbetet.
27 juni 2017 - Det grävdes och fylldes på med bergmassor i samband med bygget av nya vägsystemet vid Älverud.