Lastbilsolycka
1 mars 2017

Det förrädiska väglaget ledde till att
en lastbil hamnade i diket vid västra
påfarten till E18 i Töcksfors.

En lastbil välte på samma plats
2 augusti 2010.

Kanske skulle kurvan vara mer doserad.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

2 augusti 2010 - En lastbil välte på samma plats.