Reparation av slussport
2017

Slussportarna vid övre slussen i Töcksfors
fraktades i mars 2006 till en verkstad i
Kristinehamn för renovering. 

I juni 2006 kom portarna tillbaks och
lyftes på plats vid övre slussen.

I augusti 2016 havererade den motordrivna
manövreringen av tappluckan i den norra
porten. Vid besiktning visade det sig vara
skador på stålfundamentet och stången
som öppnar och stänger luckan.

Töcksfors Smide tillverkade nya delar som
monterades och driftsattes i april-maj 2017.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

20 mars 2006 - Portarna vid övre slussen transporteras till Kristinehamn för renovering, foto : Walter Christofferson.
20 mars 2006 - Portarna vid övre slussen transporteras till Kristinehamn för renovering, foto : Walter Christofferson.
20 mars 2006 - Portarna vid övre slussen transporteras till Kristinehamn för renovering, foto : Walter Christofferson.
19 juni 2006 - Slussportarna kommer tillbaks från Kristinehamn efter renovering, foto : Bengt Erlandsson
22 september 2016
22 september 2016
31 oktober 2016
31 oktober 2016
31 oktober 2016
31 oktober 2016
31 oktober 2016
31 oktober 2016
19 april 2017
19 april 2017
19 april 2017
19 april 2017
19 april 2017
19 april 2017
20 april 2017
20 april 2017
20 april 2017 - Trasigt fundament
20 april 2017 - Nytillverkat fundament
20 april 2017 - Trasig del
20 april 2017 - Ny del
20 april 2017
20 april 2017
20 april 2017
20 april 2017
20 april 2017
20 april 2017
20 april 2017
20 april 2017
20 april 2017
20 april 2017
20 april 2017
20 april 2017
21 april 2017 - Stången som öppnar och stänger tappluckan är lagad.
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017
8 maj 2017 - Klart