Kontoret vid Älverud
Rivning 24 - 26 juli 2017

Den gamla kontorsbyggnaden revs för 
att ge plats för ny väg i samband med
utbyggnaden av Töcksfors shopping-
center.

Här fanns tidigare norska Saugbrugs-
foreningens svenska kontor.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Rivningsvirket från kontorsbyggnaden kördes till Furskog för flisning.
Tidigare revs även ett garage på Älverud.