Töcksfors sporthall
Ny ventilation - 2017

Sporthallen försågs med ny 
ventilation.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

18 oktober 2017
18 oktober 2017
19 oktober 2017
19 oktober 2017
19 oktober 2017
23 oktober 2017