Originaltröjan från starten av Töcksmarksveckan Originaltröjan från starten av Töcksmarksveckan


År 2018
Andra halvåret

Här kan du se ett urval av bilder från händelser under andra halvåret 2018.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

2 juli 2018 - Båtklubben Rävarna arrangerade seglarskola i Sandviken.
2 juli 2018 - Arbetet med om- och tillbyggnad av Töcksfors skola fortskred.
2 juli 2018 - Nya mellanstadieskolan får tillbyggnad innehållande ny entré.
Och så var det dags att fira Töcksmarks-veckans 40-års jubileum.
2 juli 2018 - Töcksmarks församling hade i vanlig ordning Vägkyrka under första veckan i juli.
3 juli 2018 - Vid shoppingcentret gick utbyggnadsarbetet vidare med gjutning av tak . . .
3 juli 2018 - . . . och nedtagning av skyltar.
3 juli 2018 - Hagavallen fick ny utrustning för skötsel av konstgräs-planen.
3 juli 2018 - Och så var det dags att sätta upp nya belysningsstolpar vid konstgräsplanen.
3 juli 2018 - Runar Patriksson ordnade guidad visning i Töcksmarks kyrka.
3 juli 2018 - Marianne Tagesson Hansen spelade på kyrkans nya elflygel.
3 juli 2018 - Prästen Boel-Marie Lennartsdotter höll andakt i kyrkan.
4 juli 2018 - Projektgruppen för anläggning av nya konstgräsplanen var nöjda med resultatet.
4 julii 2018 - Konstgräsplanens belysning kom på plats.
4 juli 2018 - Och så var det ungdoms-aktivitet i Töcksmarks kyrka.
5 juli 2018 - Arbetet med om- och tillbyggnad av skolan gick framåt.
5 juli 2018 - Vid shoppingcentret pågick byggarbetet för fullt trots semestertider.
5 juli 2018 - Töcksmarksveckan 40-år - på torget jobbade man med uppsättning av tält inför invigningen av Töcksmarks-veckan.
5 juli 2018 - Töcksmarksveckans 40-års jubileum startade med Arvingarnas konsert vid Kulturladan Verket.
5 juli 2018 - Arvingarna framförde en bejublad konsert.
6 juli 2018 - Vid Hagavallen började man resa de nya belysningsmasterna.
6 juli 2018 - Det nya arenaljuset från Nokalux är imponerande.
6 juli 2018 - Det var ett klurigt arbete att få Hagavallens nya belysningsstolpar på plats.
6 juli 2018 - I Sandviken var det dags för seglarskolans avslutningsseglats Foxen Ocean Race.
6 juli 2018 - Och på torget var det dags att inviga Töcksmarksveckans 40-års fest.
6 juli 2018 - Töcksmarksveckan 40-år - Mathilda´s musikelever sjöng och spelade från scenen.
6 juli 2018 - Töcksmarksveckan 40-år - Anna Danielsson och Yulia Tsubina bjöd på dragspelsmusik i världsklass.
6 juli 2018 - Töcksmarksveckan 40-år - fredagens program på torget avslutades med allsång.
7 juli 2018 - Töcksmarksveckan 40-år - lördagen startade med Röda Korsets torgfrukost.
7 juli 2018 - Töcksmarksveckan 40-år - sedan var det mopedrally.
7 juli 2018 - Töcksmarksveckan 40-år - Töcksfors räddningsrtjänst visade sina fordon och barnen fick åka brandbil.
7 juli 2018 - Töcksmarksveckan 40-år - välvårdade veteranbilar stod uppradade.
7 juli 2018 - Töcksmarksveckan 40-år - barnen fick åka en rundtur i Töcksfors med shoppingcentrets tåg.
7 juli 2018 - Töcksmarksveckan 40-år - Malte Hallquist sjöng, spelade och framför allt talade från scenen.
7 juli 2018 - Töcksmarksveckan 40-år - talang på torget var en uppskattad programpunkt.
7 juli 2018 - Töcksmarksveckan 40-år - talang på torget avslutades med godisregn.
7 juli 2018 - Töcksmarksveckan 40-år - på lördag kväll var det dans till Andreas Jonsson och Cadillac Pink Band i Kulturladan Verket.
8 juli 2018 - Töcksmarksveckan 40-år - under dagen på söndag hölls gudstjänst med mycket musik.
8 juli 2018 - Töcksmarksveckan 40-år - Petter Simonsen och Mathilda Röjdemo bjöd på en mäktig avslutningskonsert.
9 juli 2018 - Nya konstgräsplanen vid Hagavallen var klar för invigning.
9 juli 2018 - Vid shoppingcentret jobbade man med nya infarten till P-Huset.
10 juli 2018 - Och så var det bråttom att få vägarna till Joarknattens vindkrafts-park klara för snart skulle Vestas komma med de första delarna till vindkraft-verken.
10 juli 2018 - Det återstod en del arbete med fundamenten på Joarknatten.
12 juli 2018 - Ett av husen vid Kulturladan Verket försågs med solceller.
13 juli 2018 - Bostadsområdet på Solängen stod inför en stor förändring.
14 juli 2018 - På Årjängstravet var det stortrav och Jas Gripen med Paula Christensson i sulkyn vann Årjängs Lilla Sprinterlopp . . .
14 juli 2018 - . . . Granetta med Jimmy Jonsson i sulkyn vann kallblodsloppet Erik Perssons Memorial . . .
14 juli 2018 - . . . och storfavoriten Propulsion med Örjan Kihlström i sulkyn vann Årjängs Stora Sprinterlopp.
16 juli 2018 - På Joarknatten slutspurtade man för att få allt klart före vindkraftverkens ankomst.
18 juli 2018 - Man byggde om vägkorsningar så att transporterna med långa delar till vindkraftverken kunde komma fram.
18 juli 2018 - I söder byggde man vägar till Högås vindkraftspark.
18 juli 2018 - Den långvariga torkan medförde rekordlågt vatten i sjöar och vattendrag.
20 juli 2018 - Trots den låga vatten-nivån var båttrafiken på Dalslands Kanal livlig detta jubileumsår.
22 juli 2018 - I samband med Dalslands Kanals 150-års jubileum kom bogser-båten Herbert på återbesök till gamla hemmavatten.
24 juli 2018 - Det var semesteruppehåll i arbetet med utbyggnaden av shopping-centret.
26 juli 2018 - Konstgräsplanen på Hagavallen var klar för invigning.
29 juli 2018 - Bygget av tullstationen hade ännu inte kommit igång.
30 juli 2018 - Delar till vindkraftverken började anlända till Joarknattens vindkraftspark.
1 augusti 2018 - Vissa torndelar till vindkraftverken på gränsen transport-erades genom Töcksfors centrum. Detta p g a att delarna var för höga för att komma under gång- och cykelbron över E18 vid församlingshemet.
1 augusti 2018 - Delarna till vindkraft-verken samlades på rastplatsen vid gamla E18 i Norge innan transporten fortsatte upp till Joarknatten.
1 augusti 2018 - Vissa transporter måste få draghjälp upp för de branta backarna till Joarknatten.
2 augusti 2018 - Vid shoppingcentret hade arbetet med utbyggnaden kommit igång igen efter semestern.
2 augusti 2018 - Vid Kölen sportcenter var man tvungen att ta bort garaget för att ge plats för anläggningsvägen mot Högås.
2 augusti 2018 - Vid Butjernsveien mot Joarknatten fortsatte bygget av transformatorstationen.
3 augusti 2018 - I Joarknattens vindkraftspark var vindkraftverkens första torndelar monterade. Vestas sekretessregler gjorde det omöjligt att visa bilder från monteringen av vindkraftverken.
3 augusti 2018 - Delar till vindkraft-verken kom i strid ström på Butjernsveien upp till Joarknatten.
6 augusti 2018 - I Högås vindkraftspark hade man börjat bygga fundament.
6 augusti 2018 - Vid shoppingcentret var det stor aktivitet med montering av stålkonstruktioner.
7 augusti 2018 - Om- och tillbyggnaden av skolan hade kommit igång igen efter semestern.
7 augusti 2018 - Grunden till mellan-stadieskolans nya entré stod näst i tur.
7 augusti 2018 - Inne i mellanstadie-skolan pågick rivningsarbete.
8 augusti 2018 - Och vid shopping-centret var det full fart på arbetet med utbyggnaden.
9 augusti 2018 - Nya infarten till shoppingcentrets P-Hus började ta form.
12 augusti 2018 - The Hebbe sisters och Duo Sentire sjöng och spelade i Töcksmarks kyrka.
13 augusti 2018 - Den stora byggkranen sträckte sig mot skyn i Joarknattens vindkraftspark.
15 augusti 2018 - Vid shoppingcentret fick utbyggnaden väggar.
16 augusti 2018 - Och så fortsatte transporterna av torndelar till vindkraft-verken genom Töcksfors
17 augusti 2018 - Vid Hagavallen gjorde man sista arbetet inför invigningen av konstgräsplanen.
17 augusti 2018 - Man kunde se den stora byggkranen vid Joarknatten sticka upp över horisonten i väster.
18 augusti 2018 - Så var det dags för den stora dagen då konstgräsplanen skule invigas.
18 augusti 2018 - Både stora och små kom till Hagavallen för att få vara med när konstgräsplanen invigdes.
18 augusti 2018 - Inne i TIF:s klubbstuga informerades det om projektet med konstgräsplanen och TIF fick beröm från Värmlands Fotbollsförbund.
18 augusti 2018 - Daniel Schützer klippte bandet och förklarade konstgräs-planen för invigd.
19 augusti 2018 - Och så var det friluftsgudstjänst i Kanalparken.
19 augusti 2018 - I väster kunde man se hur vindkraftverken växte mot skyn. På grund av Vestas sekretessregler var det inte möjligt att visa bilder från monteringen.
21 augusti 2018 - Vid Kölen sportcenter byggde man anläggningsväg mot Högås vindkraftspark.
21 augusti 2018 - Och i Högås vindkraftspark byggde man fundament.
21 augusti 2018 - Intill E18 vid gränsen började man fälla skog inför kommande byggnation av ny tullstation.
21 augusti 2018 - Och vid Töcksfors skola fortsatte arbetet med om- och tillbyggnad.
21 augusti 2018 - Inne i det som ska bli nya mellanstadieskolan fortsatte rivningsarbetet.
22 augusti 2018 - På Solängen flyttade hyresgästerna i parhusen till andra boenden. Parhusen skulle rivas.
25 augusti 2018 - Så var det dags för val och det handlade mycket om främlings-fientlighet.
27 augusti 2018 - Nya infarten till shoppingcentrets P-Hus öppnades permanent.
27 augusti 2018 - Och vid skolan fortsatte ombyggnadsarbetet.
29 augusti 2018 - Efter förseningar började rotorbladen till vindkraftverken att anlända.
29 augusti 2018 - Nya entrén till mellan-stadieskolan började ta form.
30 augusti 2018 - Töcksmarks PRO-förenings lokal på Solängen avvecklades.
30 augusti 2018 - PRO-föreningens hus började rivas.
31 augusti 2018 - Nordmarksstugans lillstuga fick nytt tak.
3 september 2018 - Vid skolan jobbade man med skolpersonalens nya lokaler.
3 september 2018 - Och mellanstadie-skolans nya entré började ta form.
6 september 2018 - Vid skolan byggde man ut de administrativa lokalerna för att ge plats för bl a skolsköterskans mottagning.
6 september 2018 - Vid gränsen fällde man skog på området där tullstationen skall byggas.
12 september 2018 - Så var det dags att koppla samman nya avloppspump-stationen vid Älverud med avlopps-reningsverket.
12 september 2018 - Avloppspump-stationen vid Älverud kopplades ihop med ledningen till avloppsreningsverket.
12 september 2018 - Under tiden som den nya avloppspumpstationen kopplades samman med ledningen till avloppsreningsverket fick två slam-sugningsbilar ta hand om avloppet från töcksforsborna.
12 september 2018 - Vid Älverud startade rivningen av gamla ÖoB huset.
12 september 2018 - Och på Solängen startade rivningen av parhusen.
12 september 2018 - I mellanstadie-skolan började man bygga nya lektions-salar.
Och så fick vi läsa att Blomsterboden skulle stänga.
13 september 2018 - På Solängen fortsatte rivningen av parhusen.
13 september 2018 - Och vid Älverud fortsatte man riva upp asfalt.
14 september 2018 - Vid Turistgården byggde man ny boendeavdelning.
16 september 2018 - Och på Solängen rev man parhus.
16 september 2018 - Turistgården byggde nytt boende.
17 september 2018 - Och vid Älverud satte grävskopan klorna i ÖoB huset.
18 september 2018 - På Solängen försvann parhusen i snabb takt.
20 september 2018 - Och vid Älverud rev man ÖoB huset.
21 september 2018 - Parhusen på Solängen blev till sten- och brädhögar.
24 september 2018 - Och vid Älverud pågick rivningen av ÖoB huset.
24 september 2018 - Byggarbetet vid Töcksfors skola fortskred.
28 september 2018 - ÖoB husets tak och väggar försvann i snabb takt.
29 september 2018 - På Nordmarkens motorstadion vid Länsmansbråten körde man Folkrace-tävlingar.
30 september 2018 - Töcksfors IF:s herrlag tog hem seriesegern i div 5 och gick därmed upp i div 4. I finalmatchen fick man se TIF:s målvakt göra fantom-räddningar.
6 oktober 2018 - I naturen kunde man se att hösten var på gång.
8 oktober 2018 - Arbetet med nya boendeavdelningen vid Turistgården fortskred.
9 oktober 2018 - Och så var det 11-träff i församlingshemmet med visning av historiska bilder från Töcksfors.
10 oktober 2018 - ÖoB huset var i det närmaste utplånat.
12 oktober 2018 - Turistgårdens nya boendeavdelning kom under tak
12 oktober 2018 - Man kunde se hur nya Töcksfors shoppingcenter växte fram.
12 oktober 2018 - På Solängen startade markarbetet för bygget av tre nya hyreshus.
15 oktober 2018 - Årjängs Bostads AB bjöd in till informationsträff i församlingshemmet för att berätta om de nya hyreshusen som ska byggas på Solängen.
16 oktober 2018 - Nya mellanstadie-skolans nya entré kom under tak.
16 oktober 2018 - Och i shoppingcentret började man bygga Burger Kings nya restaurang vid huvudentrén.
19 oktober 2018 - Vid Turistgården färdigställde man taket till nya boende-avdelningen.
25 oktober 2018 - Och på Solängen fortsatte markarbetet för de nya hyres-husen.
25 oktober 2018 - Församlingshemmet var fullsatt när Over Kölen Gutta - The Border Boys bjöd in till konserten Över alla gränser.
30 oktober 2018 - På Solängen fortsatte markarbetet.
30 oktober 2018 - Och i shopping-centrets nya del påbörjades det inre arbetet-
30 oktober 2018 - Arbetet med shoppingcentrets nya uteparkering gick framåt.
31 oktober 2018 - Så träffades man traditionsenligt i församlingshemmet för att göra bl a gravdekorationer inför Alla Helgons Dag.
3 november 2018 - På Alla Helgons Dag var det ljuständning i Töcksmarks kyrka för alla som avlidit under året.
5 november 2018 - Och på Solängen började man bygga grunden till hyreshusen.
5 november 2018 - Arbetet med att bygga nya mellanstadieskolan gick framåt.
5 november 2018 - Och vid Älverud jobbade man med shoppingcentrets nya uteparkering.
5 november 2018 - Nya shoppingcentret började ta form.
14 november 2018 - På Solängen göt man grunden till första hyreshuset.
14 november 2018 - Efter den senaste tidens regnande var man tvungna att öppna dammluckorna för fullt.
15 november 2018 - Och så var det dags att gjuta väggar till första hyreshuset på Solängen.
15 november 2018 - Kyrkringen ordnade församlingsafton med underhållning av Rikard Ohlin och Roger Lindström.
16 november 2018 - Vid församlings-hemmet fällde man ett antal träd som var en fara för trafiken på E18.
17 november 2018 - Och så ordnade man en Skogsdag på Nordmarkens motorstadion vid Länsmansbråten.
17 november 2018 - Töcksfors fick ytterligare en frisösalong.
19 november 2018 - På Solängen byggde man hyreshus.
19 november 2018 - Shoppingcentrets nya infart till P-Huset var asfalterad och klar.
20 november 2018 - Och så jobbades det med Burger Kings nya restaurang.
20 november 2018 - Inne i nya delen av shoppingcentret började man bygga innerväggar.
21 november 2018 - Så var det dags att förse shoppingcentrets nya huvudentré med glas.
22 november 2018 - Naturen byggde konstverk.
23 november 2018 - Och på Solängen byggde man hyreshus.
25 november 2018 - Trollfallet började frysa till is.
27 november 2018 - Och på Solängen byggde man hyreshus.
27 november 2018 - Glasrutorna kom på plats i shoppingcentrets huvudentré.
27 november 2018 - Och inne i shoppingcentret byggde man butikslokaler.
28 november 2018 - Töck började frysa till is.
28 november 2018 - Arbetet med nya boendeavdelningen vid Tursitgården gick framåt.
28 november 2018 - Så kom då årets julgran till torget i Töcksfors. Den kom från Östervallskog.
29 november 2018 - I Kvarnen pågick arbete med byggnation av butikslokal.
2 december 2018 - På första advent var det som vanligt skyltsöndag.
3 december 2018 - Vid Töcksfors skola skapade man den nya mellanstadie-skolan.
3 december 2018 - Och på Solängen byggde man hyreshus.
3 december 2018 - Det jobbades med shoppingcentrets nya huvudentré.
4 december 2018 - Och det göts grunder till hyreshusen på Solängen.
4 december 2018 - NOKALUX fabriken vid Bruserud stod klar efter en tids renovering.
7 december 2018 - Det kom snö som gav julstämning.
8 december 2018 - I shoppingcentrets gamla entréhall arrangerade man en rekryteringsdag.
11 december 2018 - Vid gränsen byggde företaget LOGENT ett nytt kontor för tull- och logistiktjänster.
11 december 2018 - Så startade mark-arbetet på området där nya tullstationen skall byggas.
12 december 2018 - Skolpersonalens nya lokaler vid Töcksfors skola stod klara.
13 december 2018 - I Töcksmarks kyrka var det Luciafirande.
14 december 2018 - Och vid gränsen byggde företaget LOGENT nytt kontor.
16 december 2018 - Musikgruppen HJEM bjöd på julkonsert i Equmeniakyrkan.
17 december 2018 - Och på Solängen byggde man hyreshus.
17 december 2018 - I shoppingcentret försökte man få till julkänslan trots bygget.
19 december 2018 - Vid gränsen byggde LOGENT nytt kontor.
19 december 2018 - Och markarbetet för bygget av tullstationen fortsatte.
19 december 2018 - Shoppingcentret testa den nya bakgrundsbelysta fasad-plåten.
21 december 2018 - Och så inföll vinter-solståndet som gav nytt hopp i mörkret.
25 december 2018 - I Töcksmarks kyrka ordnades en stämningsfull Julotta.