År 2018
Första halvåret

Här kan du se ett urval av bilder från händelser under första halvåret 2018.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

1 januari 2018 - Nya året 2018 är bara en minut gammalt och himlen över Töcksfors fylls med nyårsraketer.
3 januari 2018 - Utbyggnaden av förskolan Junibacken har kommit långt.
4 januari 2018 - På Joarknatten uppe på norska sidan gränsen spränger man berg för vägar i nya vindkraftsparken.
6 januari 2018 - På Årjängstravet körde man bygdetrav.
7 januari 2018 - På Kölen sportcenter var snötillverkningen igång.
8 januari 2018 - Ombyggnaden av gamla Second hand huset på Hyttevägen startade. Här skall det bli lägenheter.
9 januari 2018 - Vid Töcksfors shopping-center startade grävarbetet inför kommande utbyggnad.
10 januari 2018 - Vägarna upp till Joarknattens vindkraftspark på gränsen breddades och förstärktes.
10 januari 2018 - Probad flyttade in i TVAB-fastigheten på Källhultets industri- område, och byggde en stor lagerhall.
11 januari 2018 - Vid shoppingcentret rev man upp asfalt.
12 januari 2018 - Och vid Joarknatten på gränsen byggde man vägar för den nya vindkraftparken.
15 januari 2018 - Julgranen på torget i Töcksfors hade gjort sitt och påbörjade sista resan.
17 januari 2018 - I gamla Second hand huset på Hyttevägen påbörjades den inre rivningen, som ett första steg inför bygget av lägenheter.
19 januari 2018 - Området vid shopping-centret blev byggarbetsplats, och bilarna styrdes in på en ny väg till P-Huset.
19 januari 2018 - PEAB etablerade bygg-arbetsplats vid shoppingcentret.
24 januari 2018 - Vid Joarknatten på gränsen fortsatte arbetet med bygget av anläggningsvägar för vindkraftsparken.
24 januari 2018 - Och vid Töcksfors shoppingcenter rev man upp asfalt.
25 januari 2018 - Vid Kölen sportcenter påbörjades arbetet med ny anläggnings-väg till Högås vindkraftspark.
25 januari 2018 - Även fotgängare fick ta en ny väg för att komma in i shopping-centret.
28 januari 2018 - Vid Kölen sportcenter etablerade Maskinföretaget Bergquist ett kontor för arbetet med vindkrafts-parkerna.
28 januari 2018 - Och så arrangerades det skidtävling vid Kölen sportcenter.
30 januari 2018 - På toppen av Joarknatten på norska sidan gränsen sprängde man för ny anläggningsväg till en av platserna där det skulle byggas vindkraftverk.
31 januari 2018 - Vid shoppingcentret hade markarbetet tagit fart.
31 januari 2018 - Arbetet med utbyggnaden av förskolan Junibacken gick framåt.
5 februari 2018 - Sten- och jordmassor från bygget vid shoppingcentret tippades på Källhultets industriområde, för att bli ny industrimark.
5 februari 2018 - Vid shoppingcentret startade rivningsarbetet.
7 februari 2018 - Huset för nya avlopps-pumpstationen vid Älverud stod på plats.
8 februari 2018 - Och i Joarknattens vindkraftspark byggde man vägar.
12 februari 2018 - Thore preparerade spår vid Kölen sportcenter.
15 februari 2018 - Och vid Älverud grävdes det för nya shoppingcentret.
15 februari 2018 - På Prästnäset färdig-ställdes nya parhus.
19 februari 2018 - Vid shoppingcentret tog man ner skylten.
20 februari 2018 - Och i Joarknattens vindkraftspark byggde man vägar.
21 februari 2018 - Vid shoppingcentret pågick rivningsarbetet.
21 februari 2018 - I gamla Second hand huset började man bygga lägenheter.
21 februari 2018 - Arbetet med nya avdelningen på förskolan Junibacken gick framåt.
24 februari 2018 - På Årjängstravet körde man bygdetrav.
26 februari 2018 - Och vid shopping-centret fortsatte rivningen.
26 februari 2018 - Gamla ÖoB-huset användes som verkstad, för tillverkning av armering och innerväggar till bygget av nya shoppingcentret.
5 mars 2018 - Nya transformatorn för Älverudsområdet kom på plats.
6 mars 2018 - Vid Kölen sportcenter byggde man ny anläggningsväg till Högås vindkraftspark.
6 mars 2018 - I Joarknattens vindkrafts-park byggde man infrastruktur.
7 mars 2018 - På Älverudsområdet borrade man in kabelrör under vägen.
7 mars 2018 - Och vid shoppingcentret grävde man.
10 mars 2018 - På Årjängstravet kördes bygdetrav.
11 mars 2018 - Och så hände det igen, en trafikolycka i E18-korsningen vid kyrkan.
11 mars 2018 - En räddningshelikopter från Norge kallades till olycksplatsen vid kyrkan.
12 mars 2018 - Och vid Kölen sport-center sprängde man för ny väg till Högås vindkraftspark.
14 mars 2018 - Vid shoppingcentret började man forma nya infarten till P-Huset.
14 mars 2018 - Vid Kölen sportcenter sprängde man för nya vägen till Högås vindkraftspark.
14 mars 2018 - Jordmassor från grävningarna vid shoppingcentret kördes till Solängen, för att bli bullerskydd mot E18.
15 mars 2018 - Vid shoppingcentret var det viktigt att få nya infarten till P-Huset klar.
19 mars 2018 - Och så startade renoveringen av husen vid Kulturladan Verket.
19 mars 2018 - I gamla Second hand huset pågick bygget av nya lägenheter.
19 mars 2018 - Vid shoppingcentret fortsatte rivningsarbetet.
20 mars 2018 - Och vid Kölen sportcenter grävde och sprängde man för nya anläggningsvägen till Högås.
22 mars 2018 - Bygget av nya infarten till shoppingcentrets P-Hus gick framåt.
22 mars 2018 - Vid bygget av anläggningsvägen från Kölen sportcenter till Högås vindkraftspark tvingades man gräva djupt och fylla med sprängsten för att få den blöta marken tillräckligt stabil.
22 mars 2018 - Tjällossningen kom och försvårade arbetet med bygget av anläggningsvägar i Joarknattens vindkraftspark.
26 mars 2018 - Vid Kölen sportcenter fortsatte man att förstärka den blöta marken.
3 april 2018 - Och vid shoppingcentret fortsatte man att skapa nya infarten till P-Huset.
4 april 2018 - Grävmaskinerna arbetade sig framåt mot Högås vindkraftspark.
5 april 2018 - Och vid shoppingcentret fortsatte rivningsarbetet.
5 april 2018 - Man kunde se hur de nya lägenheterna växte fram i gamla Second hand huset.
11 april 2018 - I Joarknattens vindkraftspark började man anlägga kabelvägar.
11 april 2018 - Och arbetet med nya lägenheterna i gamla Second hand huset fortskred.
11 april 2018 - Arbetet med nya avdelningen i förskolan Junibacken gick in i ett slutskede.
12 april 2018 - Blomsterboden byggde ut med en avdelning för försäljning av bl a planteringsblommor.
13 april 2018 - I Töcksfors handelspark började man bygga ny butik för Lager 157.
14 april 2018 - Och i Östervallskog startade arbetet med utveckling av båthamnen.
16 april 2018 - Vid shoppingcentret grävde man . . .
19 april 2018 - . . . och man grävde.
19 april 2018 - Renoveringen av husen vid Kulturladan Verket hade kommit igång.
20 april 2018 - Och på Joarknatten började man gjuta fundament för vind-kraftverken.
25 april 2018 - Vid shoppingcentret sågade man upp betongväggen där nya infarten till P-Huset skall byggas.
25 april 2018 - Intill E18 vid Skärmon fällde man skogen för att möjliggöra en utökning av industriområdet.
25 april 2018 - Och så köpte HANZA företaget wermland mechanics.
25 april 2018 - Bostadsbolagets byggnation av ny lek- och mötesplats vid Västra Torggatan tog form.
25 april 2018 - Restaurang Waterside satte upp fototapeter med historiska bilder.
25 april 2018 - I Handelsparken byggde man ny butik för Lager 157.
26 april 2018 - Och vid shoppingcentret jobbade man med nya infarten till P-Huset-
26 april 2018 - Söder om Kölen sportcenter byggdes nya vägen till Högås vindkraftspark.
26 april 2018 - Vårflödet gjorde "Brudslöjan" bedårande vacker.
27 april 2018 - Och i Joarknattens vindkraftspark byggde man fundament till vindkraftverken.
28 april 2018 - Pingstkyrkan stod klar efter en tids renovering.
30 april 2018 - Det vackra prästgårds-området väntade på att få en ny uppgift.
30 april 2018 - Och så var det dags att sjunga in våren.
2 maj 2018 - Tulltjänstemännen i Hån funderade på när bygget av den nya tullstationen skulle komma igång.
2 maj 2018 - Och vid shoppingcentret pålade man för nya byggnaden.
3 maj 2018 - I Östervallskog fortsatte arbetet med utveckling av båthamnen.
3 maj 2018 - Och i Handelsparken byggde man butik för Lager 157.
3 maj 2018 - Nya lek- och mötesplatsen vid Västra Torggatan färdigställdes.
3 maj 2018 - Vid shoppingcentret fortsatte arbetet med nya infarten till P-Huset . . .
3 maj 2018 - . . . och man arbetade med gjutning av fundament till shopping-centrets utbyggnad.
3 maj 2018 - Inne i gamla ÖoB-huset snickrades det innerväggar till nya shoppingcentret . . .
3 maj 2018 - . . . och svetsades diverse armeringar till shoppingscentrets fundament.
6 maj 2018 - Västra Fågelvik fick besök av en strandskata.
7 maj 2018 - I Joarknattens vindkrafts-park fortsatte arbetet med fundament.
7 maj 2018 - Vid shoppingcentret göt man fundament.
7 maj 2018 - Och i Handelsparken närmade sig invigningen av Lager 157.
11 maj 2018 - Shoppingcentrets nya infart till P-Huset började ta form.
11 maj 2018 - Våren var här och träden grönskade.
13 maj 2018 - Ute i naturen kunde man se vitsipporna slå ut.
14 maj 2018 - Nya infarten till shoppingcentrets P-Hus öppnade tillfälligt . . .
14 maj 2018 - . . . och fotgängarna fick ett eget spår.
14 maj 2018 - Shoppingcentrets västra balkong revs.
15 maj 2018 - Och på Joarknatten byggde man fundament för vindkraft-verken.
15 maj 2018 - Töcksfors shoppingcenter höll verksamheten igång trots störningar från bygget.
16 maj 2018 - På Hagavallen förberedde man läggningen av konstgräsplanen.
16 maj 2018 - Hagavallens gamla belysningsstolpar skulle bytas mot nya.
16 maj 2018 - Bostadsbolagets nya lek- och mötesplats vid Västra Torggatan skulle snart invigas.
16 maj 2018 - Och så var det fartfylld kväll på parkeringen vid Töcksmarks kyrka.
17 maj 2018 - I Joarknattens vindkrafts-park byggde man fundament.
17 maj 2018 - Årjängs Bostads AB:s nya lek- och mötesplats vid Västra Torggatan var klar för invigning.
17 maj 2018 - Och nya avdelningen vid förskolan Junibacken var klar för invigning.
17 maj 2018 - Kommunalrådet Daniel Schützer klippte bandet och förklarade förskolan Junibackens nya avdelning för invigd.
17 maj 2018 - Och så blev det tårtkalas i nya avdelningen vid förskolan Junibacken.
18 maj 2018 - Så var det dags att ställa sig i kö för att komma in i nya butiken Lager 157 i Handelsparken.
18 maj 2018 - Personalen hälsade alla välkomna in i nya Lager 157.
23 maj 2018 - PRO-föreningen i Töcksmark upphörde efter drygt 50 års verksamhet. Sven Holt, siste ordförande i PRO-Töcksmark, ledde arbetet med avveckling av föreningslokalen på Solängen.
24 maj 2018 - I Joarknattens vindkrafts-park byggde man fundament.
25 maj 2018 - Vid Kölen sportcenter byggdes ny anläggningsväg till Högås vindkraftspark.
29 maj 2018 - Och vid vägen mot Joarknatten byggdes ny transformator för vindkraftsverken.
30 maj 2018 - Arbetet med utbyggnad av shoppingcentret fortskred.
31 maj 2018 - I samband med Krisberedskapsveckan visade Årjängs radioamatörer att de hade utrustning för att klara kommunens behov av kommunikation även då alla andra system var utslagna.
1 juni 2018 - Kötthallen i Töcksfors blev In Al La Market.
4 juni 2018 - På grund av den långvariga torkan infördes totalt eldningsförbud.
4 juni 2018 - Och vid Hagavallen gjordes sista finputsen inför läggningen av konst-gräsplanen.
5 juni 2018 - I Joarknattens vindkrafts-park borrade man för att spänna fast fundamenten i berget.
5 juni 2018 - Vid Hagavallen jämnade man till grusplanen inför läggningen av konstgräset.
5 juni 2018 - Vid vägen mot Joarknatten fortsatte bygget av nya transformatorn som skall ta emot elen från vindkrafts-verken.
6 juni 2018 - Runar Patriksson tilldelades Årjängs kommuns Kulturpris 2018.
6 juni 2018 - Och så kunde man slå sig ner på Waterside´s terrass och äta en god A la carte rätt.
7 juni 2018 - På Hagavallen förberedde man för att sätta upp konstgräsplanens nya belysningsstolpar.
8 juni 2018 - Och i Joarknattens vindkraftspark byggde man fundament.
9 juni 2018 - Elever från Årjängs kommunala musikskola spelade på Spelmansstämman i Ransäter.
11 juni 2018 - Vid shoppingcentret lyftes de första delarna till nybygget på plats.
11 juni 2018 - I Östervallskog stannade arbetet med båthamnen upp på grund av ett överklagande.
11 juni 2018 - Och vid shoppingcentret fortsatte man lyfta pelare på plats.
12 juni 2018 - Eleverna vid Töcksfors skola rockade loss på torget när sommarlovet var nära.
12 juni 2018 - Vid shoppingcentret kom mer och mer av byggkonstruktionen på plats.
13 juni 2018 - Och vid Hagavallen asfalterade man runt grusplanen där nya konstgräset skall ligga.
13 juni 2018 - Vid shoppingcentret lyfte man bort glasrutor . . .
13 juni 2018 - . . . och lyfte byggdelarna på plats.
13 juni 2018 - Så var det klart för läggning av konstgräsplanen vid Hagavallen.
14 juni 2018 - Töcksfors Färg meddelade att butiken upphör och hade utförsäljning av resterande varulager.
14 juni 2018 - Och så togs första spadtaget för om- och tillbyggnad av Töcksfors skola.
15 juni 2018 - Konstgräset anlände till Hagavallen.
15 juni 2018 - Och på Joarknatten byggde man fundament för vindkraft-verken.
18 juni 2018 - Om- och tillbyggnaden av Töcksfors skola startade med inre rivning.
18 juni 2018 - Och så byggdes det väg från Kölen sportcenter till Högås vindkraftspark.
18 juni 2018 - Vid shoppingcentret monterade man byggdelar.
19 juni 2018 - Och på Joarknatten byggde man fundament.
19 juni 2018 - Blomsterboden hade laddat med mycket blommor.
20 juni 2018 - Marcus gjorde fint runt Kulturladan Verket inför Töcksmarks-veckan
20 juni 2018 - Och vid Töcksfors skola hade arbetet med om- och tillbyggnad tagit fart.
20 juni 2018 - Holländarna anlände till Hagavallen för att lägga konstgräset.
20 juni 2018 - Vid shoppingcentret kunde man se dag för dag hur utbyggnaden växte fram.
20 juni 2018 - Steve stämde av med holländarna hur arbetet med läggning av konstgräset skulle genomföras.
20 juni 2018 - Och så var då arbetet med läggning av konstgräsplanen igång.
21 juni 2018 - Det rullades ut mattor med konstgräs . .
22 juni 2018 - . . . och det limmades skarvar.
22 juni 2018 - Tack vare ett mycket gediget förarbete av TIF så gick läggningen av konstgräset problemfritt.
23 juni 2018 - I Västra Fågelviks kyrka var det traditionsenlig Midsommardags- konsert.
24 juni 2018 - Och vid Nordmarksstugan var det traditionsenlig friluftsgudstjänst i samband med Hembygsföreningens årsmöte.
25 juni 2018 - På Joarknattenn fäste man fundamentens spännstag.
26 juni 2018 - Och vid shoppingcentret var det klart för gjutning av golvplattan.
26 juni 2018 - Kommunen satte upp ny information på strategiska platser längs med E18.
26 juni 2018 - Konstgräset var på plats på Hagavallen och nu var det dags att sätta upp nya belysningsstolpar.
26 juni 2018 - Arbetet med om- och tillbyggnad av skolan fortskred.
27 juni 2018 - Och vid shoppingcentret byggde man nya infarten till P-Huset.
28 juni 2018 - Bostadsbolagets nya lek- och mötesplats vid Västra Torggatan invigdes i strålande väder.
29 juni 2018 - Restaurang Waterside öppnade en ny glassbod i trädgården.
29 juni 2018 - Och vid Hagavallen började man montera nya belysnings-stolpar.