Lager 157

Den 18 maj 2018 öppnade butiken
Lager 157 i Töcksfors Handelspark.

Det var en lång kö av förväntansfulla
kunder utanför butiken när bandet
klipptes och de första kunderna
släpptes in i butiken.

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

13 april 2018
13 april 2018
25 april 2018
3 maj 2018
3 maj 2018
7 maj 2018
7 maj 2018
10 maj 2018 - Nya butiken Lager 157 i Töcksfors Handelspark öppnar 18 maj kl. 12.00.
10 maj 2018
18 maj 2018
18 maj 2018
18 maj 2018
18 maj 2018
18 maj 2018
18 maj 2018
18 maj 2018
18 maj 2018
18 maj 2018
18 maj 2018
18 maj 2018
18 maj 2018
18 maj 2018
18 maj 2018
18 maj 2018