Ny avloppspumpstation

I samband med byggnationen av nya väganslutningen till E18 vid Älveruds
handelsområde byggdes en ny avlopps-
pumpstation, den gamla stod för nära
rondellen.

12 september 2018 driftsattes den nya
avloppspumpstationen.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Ledningen från nya pumpstationen skall kopplas ihop med ledningen till avloppsreningsverket.
Pumpgropen i gamla pumpstationen tömdes.
Två slamsugningsbilar tog hand om avloppsvattnet från Töcksforsborna, under tiden som nya pumpstationen driftsattes. Detta för att inte få läckage av orenat avloppsvatten ut i kanalen.
Nya pumpstationen
Två slamsugningsbilar tog hand om avloppsvattnet från Töcksforsborna, under tiden som nya pumpstationen driftsattes.
Nya ledningen kopplas ihop med ledningen till avloppsreningsverket.
Nya ledningen kopplas ihop med ledningen till avloppsreningsverket.
Nya ledningen kopplas ihop med ledningen till avloppsreningsverket.
Nya ledningen kopplas ihop med ledningen till avloppsreningsverket.
Nya ledningen kopplas ihop med ledningen till avloppsreningsverket.
Nya ledningen kopplas ihop med ledningen till avloppsreningsverket.
Nya ledningen kopplas ihop med ledningen till avloppsreningsverket.
Ledningen från nya pumpstationen är sammankopplad med ledningen till avloppsreningsverket.