Rekryteringsdag
2018-12-08

Bilder från rekryteringsdagen på Töcksfors
shoppingcenter.

Företagare, Arbetsförmedlingen och Årjängs
kommun presenterade lediga arbeten inom
branscherna industri, handel, tjänster, vård
och omsorg samt skola.

På plats fanns kommunala tjänstepersoner 
som informerade om boende, barnomsorg,
bygglov med mera.

Grensetjänsten, den gränsöverskridande informationstjänsten mellan Sverige och Norge, fanns också på plats och informerade om vad som gäller om du bor
i det ena landet och arbetar i det andra.
 
Arrangemanget var ett samarbete mellan Årjängs kommun, Näringslivet, Grensetjänsten och Arbetsförmedlingen.

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Det knöts många kontakter.
Årjängs kommun informerade.
Årjängs Bostads AB informerade om bl a nybyggnation.
Årjängstravet och Travskolan informerade om sin stora verksamhet.
Sportshopen knöt kontakter.
Grensetjänsten informerade om vad som gäller när man arbetspendlar.
Sommarviks Camping fanns på plats och informerade om boende och aktiviteter.
Campingplatserna i Kristinehamn, Haganäset och Sommarvik informerade om sin verksamhet.
Gottebiten och Godisfabriken i Töcksfors shoppingcenter informerade om behovet av arbetskraft.
Design Partner är inne i ett expansivt skede.
Företaget LOGENT Supporting Logistics bygger ett nytt kontor uppe vid Gränsen. Företaget arbetar bl a med tullservice för transportsektorn.