S/S HERBERT
22-24 juli 2018

I samband med Dalslands Kanals 150-års
firande besökte bogserbåten HERBERT
gamla hemmavatten, sjöarna Stora Le,
Foxen, Töck och Östen.

HERBERT bogserade bl a timmer på 
Kanalen Stora Lee - Östen från början av
1900-talet fram till 1960-talet.

HERBERT ägs idag av Mjörns Ångbåts-
förening i Alingsås.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.