Skogsdag

Bilder från Skogsdagen på Nordmarkens 
Motorstadion i Töcksfors 2018-11-17.

Utställare :
Westra Wermlands Sparbank, VVDS,
LBC Värm-Dal, Östervallskogs Allteknik,
HAL, Hermansson Gräv AB, KA-Fritid,
Myrvolds Maskiner, Nordmarks Härads
Försäkringsbolag. 

Arrangör : Årjängs Motorklubb
Foto : Lars Brander
Historisk film : Uno Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.