Trädfällning

En skadad björk och ytterligare några träd som stod nära E18 vid församlings-hemmet fälldes tidigt på morgonen
den 16 november 2018.

Eftersom det var en riskabel fällning,
stängdes trafiken på E18 av under 
arbetet.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.