År 2019
Andra halvåret

Här kan du se ett urval av bilder från händelser under andra halvåret 2019.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

1 juli 2019 - Vid gränsen färdigställde man av- och påfarterna till nya tullstationen.
1 juli 2019 - Och tullstationen växte på höjden.
1 juli 2019 - Skylttornet var återigen på plats vid shoppingcentret.
2 juli 2019 - Töcksmarks församling ordnade vägkyrka med kaffeservering och andakter i församlingshemet.
3 juli 2019 - Vid Slussen fortsatte arbetet med nya hyreshuset.
3 juli 2019 - Och på Solängen reste man hisstornet till de nya hyreshusen.
3 juli 2019 - Ängarna blommade.
3 juli 2019 - Vid gränsen fortsatte arbetet med av- och påfarterna.
3 juli 2019 - I Sandviken ordnade Båtklubben Rävarna seglarskola.
4 juli 2019 - Och i Kulturladan jobbades det för att få allt klart till invigningen.
4 juli 2019 - Den låga vattennivån i Foxen frilade sandstranden.
5 juli 2019 - I Sandviken kunde man även prova på Yoga.
5 juli 2019 - Kommunen hade smyckat centrum med fina blomsterarrangemang.
5 juli 2019 - Och så var det dags för Töcksmarksveckan på torget med bl a Coffee Choir på scenen.
5 juli 2019 - I Östervallskogs kyrka bjöds det på musik i sommarkvällen med The Hebbe Sisters och Duo Sentire.
6 juli 2019 - Och så dukade Röda Korset med flera upp den populära torgfrukosten.
6 juli 2019 - Bygdens alla mopedägare samlades till mopedrally.
6 juli 2019 - Och på torget var det dags för bygdens alla talanger att visa upp sig.
6 juli 2019 - Det var en magisk kväll i Sandviken.
6 juli 2019 - Andreas Jonsson och Pink Cadillac Band stod för dansmusiken i Kulturladan.
7 juli 2019 - Country Gospel Team med Stig Lindell spelade från scenen på torget.
9 juli 2019 - Mellanstadieskolans nya lokaler stod klara.
9 juli 2019 - Och på blomsterängarna kunde man se vanliga och mindre vanliga pollinerare.
11 juli 2019 - Love & Bluesbandet höll utomhuskonsert i Töcksfors centrum.
15 juli 2019 - På Solängen anslöt man de nya hyreshusen till fjärrvärmenätet.
16 juli 2019 - Och i Kulturladan fixade man till det sista inför invigningen.
17 juli 2019 - Vårdföretaget Unicare tog över Töcksforspraktiken.
18 juli 2019 - Kulturladan var klar för invigning.
18 juli 2019 - Arvikabandet môra-Per invigningsspelade i en fullsatt Lada.
18 juli 2019 - Det blev en magisk kväll med môra-Per i Kulturladan.
20 juli 2019 - Turistbåtarna låg i kö för att slussa.
22 juli 2019 - HL Energi drog fram fjärrvärme till hyreshusen på Solängen.
24 juli 2019 - Ynglingar i en gammal amerikans polisbil härjade i Töcksfors centrum en hel natt, spelande extremt hög musik.
31 juli 2019 - På Solängen började hyreshusen ta form.
31 juli 2019 - Och nya tullstationen kom under tak.
31 juli 2019 - Arbetet med av- och påfarter till nya tullstationen var klart.
1 augusti 2019 - På torget fanns fina blomsterarrangemang.
8 augusti 2019 - Renoveringen av kapellet vid Töcksmarks kyrka påbörjades.
13 augusti 2019 - På biblioteket spelades barnteatern En klimatresa.
13 augusti 2019 - Takskifferspecialisten från Grythyttan renoverade skiffertaket på kapellet vid Töcksmarks kyrka.
13 augusti 2019 - Vid Slussen började man lägga taket på nya hyreshuset.
14 augusti 2019 - Och vid kyrkan renoverade man taket på kapellet.
16 augusti 2019 - På Solängen byggde man förråd.
16 augusti 2019 - Och vid Slussen gick arbetet med takläggning snabbt framåt.
16 augusti 2019 - Vid gränsen började man bygga Tullens nya kontrollplats.
20 augusti 2019 - Centrumkioskens tid var till ända.
20 augusti 2019 - Renoveringen av kapellets skiffertak gick bra.
20 augusti 2019 - Och vid gränsen byggde man tullens nya kontrollplats.
21 augusti 2019 - Arbetet med av- och påfarter till nya tullstationen var klart.
26 augusti 2019 - På ängarna jobbade pollinerarna.
27 augusti 2019 - Och på Kallnäset avverkade man skog.
29 augusti 2019 - Renoveringen av kapellets skiffertak var klar.
29 augusti 2019 - Vid tullstationsbygget hade den stora byggkranen gjort sitt.
29 augusti 2019 - Nya hyreshuset vid Slussen anslöts till fjärrvärmenätet . . .
29 augusti 2019 - . . . taket färdig-ställdes . . .
2 september 2019 - . . . och försågs med takpannor.
2 september 2019 - På första hyreshuset på Solängen monterades fasadskivor.
2 september 2019 - Taket på kyrkan behandlades med kalk mot mossan.
3 september 2019 - I Seftonhuset pågick arbetet med byggnation av lägenheter.
9 september 2019 - Och vid tullstations-bygget skapades nya kontrollplatsen.
9 september 2019 - Och så kunde man se den fina utsikten från hyreshusen på Solängen.
10 september 2019 - Jörgen Stomberg visade, i samband med 11-träffen i församlingshemmet, sin film från sista tiden på Sågen.
10 september 2019 - Jörgen Stomberg bjöd på intressanta berättelser från Sågen.
10 september 2019 - Arbetet med hyreshusen vid kanalen fortskred . . .
10 september 2019 - . . . liksom renoveringen av Kvarnen.
12 september 2019 - Den farliga E18-korsningen vid kyrkan var fortfarande ett bekymmer.
12 september 2019 - Renoveringen av kapellets tak var klart.
12 september 2019 - Nerfarten till Kanalparken blev asfalterad.
15 september 2019 - Kulturladans ladugårdsdel renoverades.
15 september 2019 - Och vid Kallnäset fortsatte man att fälla skog.
16 september 2019 - Det var dramatiskt i Töcksfors centrum när räddnings-tjänsten i Töcksfors och Årjäng samverkade i en rökdykarövning.
17 september 2019 - Och så spreds visionen om ett upplevelsecentrum i gamla konsumfastigheten vid torget.
18 september 2019 - Vid gränsen rullade trafiken fritt igen på E18.
18 september 2019 - Kommunen och Värmlands Museum ordnade samråds-möte i församlingshemmet, angående nya Kulturmiljöprogrammet och den fördjupade översiktsplanen . . .
18 september 2019 - . . . och man visade en skiss på tänkbar ny utformning av kiosktomten.
19 september 2019 - Så var det dags att inviga nya Mellanstadieskolan . . .
19 september 2019 - . . . och dagen till ära bjöds alla elever på gratis glass.
20 september 2019 - Centrumkiosken tömdes på inventarier.
23 september 2019 - Och på Solängen var man klar med fasadbeklädnaden på första hyreshuset.
26 september 2019 - Arbetet med renovering av kapellet fortsatte.
26 september 2019 - Kommunen informerade om kommande arbete med läggning av ny vattenledning längs med Sveavägen.
30 september 2019 - Thore Berglund kunde konstatera att nya rullskidbanan vid Kölen Sportcenter stod klar.
1 oktober 2019 - Arbetet med att göra Seftonhuset till hyreshus pågick.
3 oktober 2019 - Vid Töcksmarks kyrka gjorde man klart markarbetet vid kapellet.
7 oktober 2019 - Och så var det dags för invigning av nya rullskidbanan vid Kölen Sportcenter . . .
7 oktober 2019 - . . . med invigningstal av Nils Skogstad . . .
7 oktober 2019 - . . . bandklippning av Rune Iversen . . .
7 oktober 2019 - . . . och rekordsättning av Ragnar Bragvin Andresen.
9 oktober 2019 - På Solängen byggde man hisstornet till de nya hyreshusen.
9 oktober 2019 - Och vid Slussen kunde man se hur lägenheterna skall komma att se ut.
9 oktober 2019 - Renoveringen av kapellet var i det närmaste klar.
9 oktober 2019 - Vid Seftonhuset pågick markarbetet.
10 oktober 2019 - Arbetet med renovering av Kvarnen fortskred.
10 oktober 2019 - Och så kunde man se att rivningen av Centrumkiosken skulle starta.
11 oktober 2019 - Rivningen av Centrumkiosken gick i rasande fart . . .
12 oktober 2019 - . . . snart var en stor del av kiosken jämnad med marken.
13 oktober 2019 - Den farliga E18-korsningen vid kyrkan var fortfarande ett bekymmer.
13 oktober 2019 - I Töcksfors centrum stod Olav Thongruppens misskötta fastighet fortfarande och vittnade om att det bara är det som genererar pengar som blir åtgärdat.
14 oktober 2019 - Rivningen av Centrumkiosken fortsatte . . .
15 oktober 2019 - . . . och så föll sista väggen . . .
16 oktober 2019 - . . . kvar var till slut en grusad yta.
16 oktober 2019 - Vid tullstationsbygget asfalterade man den stora lastbils-parkeringen.
19 oktober 2019 - Kiosktomten stod tom i väntan på kommande byggnation.
19 oktober 2019 - Renoveringen av kapellet var klar.
21 oktober 2019 - På Sveavägen startade arbetet med att lägga ny vattenledning.
21 oktober 2019 - Och Seftonhuset fick balkonger.
21 oktober 2019 - På andra våningen i Seftonhuset kunde man se hur en lägenhet växte fram.
21 oktober 2019 - Seftonhusets stora balkonger färdigställdes.
21 oktober 2019 - Vid Slussen startade arbetet med hyreshusets fasad.
21 oktober 2019 - Och så kunde man se hur lägenheterna i hyreshuset vid Slussen skulle se ut.
22 oktober 2019 - På Sveavägen pågick grävandet för läggning av ny vatten-ledning.
22 oktober 2019 - Och vid tullstationen pågick asfaltering . . .
22 oktober 2019 - . . .och asfaltering.
23 oktober 2019 - Läggningen av nya vattenledningen längs med Sveavägen gick snabbt framåt.
23 oktober 2019 - Sjön Töck svämmade över efter allt regnande.
23 oktober 2019 - Och längs med Sveavägen fortsatte arbetet med nya vattenledningen.
24 oktober 2019 - FN-dagen uppmärk-sammades vid en träff i församlings-hemmet. Sören Rundin berättade om sin FN-tjänstgöring i Libanon i början av 1990-talet.
25 oktober 2019 - Vid Slussen kunde man se två olika arkitekturer, sida vid sida.
25 oktober 2019 - Värmlandstrafik stängde tillfälligt hållplatserna i Töcksfors centrum, p g a arbetet med nya vattenledningen.
26 oktober 2019 - Vid shoppingcentret driftsattes nya reklamtornet.
28 oktober 2019 - I Töcksfors centrum grävdes det . . .
29 oktober 2019 - . . . och kopplades nya vattenledningsrör.
30 oktober 2019 - Roland Karlsson begrundar sitt förmodligen sista uppdrag som gatuchef i kommunen, innan han går i pension.
31 oktober 2019 - Vid kyrkogården planterade man nya träd.
1 november 2019 - Den farliga E18-korsningen vid kyrkan var fortfarande ett bekymmer.
2 november 2019 - Och så fanns det chaufförer som tyckte det var lämpligt att långtidsparkera lastbilar i Töcksfors centrum.
6 november 2019 - Dalslands Kanal påbörjade arbetet med restaurering av den gamla vägbron väster om kyrkan.
6 november 2019 - Och Trafikverket flyttade vägskylt för att ge bättre sikt.
6 november 2019 - Vägbanan på den gamla bron togs bort, för att stålkonstruktionen skulle kunna besiktas.
7 november 2019 - Så började man montera solpaneler på nya tullstationens tak.
7 november 2019 - Abetet med KGH:s nya speditionsbyggnad vid tullstationen fortskred.
7 november 2019 - I Töcksfors centrum jobbade man på med nya vatten-ledningen.
7 november 2019 - Lägenheterna i nya hyreshuset vid Slussen började ta form.
7 november 2019 - På Solängen jobbade man med den yttre miljön kring nya hyreshusen.
8 november 2019 - Experter på broar inspekterade den gamla vägbron väster om kyrkan.
11 november 2019 - Vintern kom på besök, men sjön låg öppen.
11 november 2019 - Snövädret gjorde arbetet med nya vattenledning i centrum mer komplicerat.
12 november 2019 - Polisen kom på besök. Det var en informationsträff i församlingshemmet med kommunpolis och säkerhetssamordnare.
12 november 2019 - Kyrkringen ordnade som alltid förtäring till alla som kom till informationsträffen i församlings-hemmet.
13 november 2019 - Dykfirma kollade den gamla vägbrons stensättning under vattnet.
13 november 2019 - Vid gränsen fortsatte arbetet med KGH:s speditions-byggnad.
13 november 2019 - Och i Töcksfors centrum anslöt man den nya vatten-ledning till fastigheterna.
14 november 2019 - Arbetet med nya vattenledningen var klart och diket kunde fyllas igen.
15 november 2019 - Vid Slussen började man måla nya hyreshusets lägenheter.
15 november 2019 - Hyreshusen på Solängen började bli klara utvändigt.
17 november 2019 - Vid skolan byggdes en ny anläggning för olika sporter.
19 november 2019 - I Töcksfors centrum lagade man vägbanan efter arbetet med nya vattenledningen.
26 november 2019 - Och vid nya hyreshusen på Solängen asfalterade man parkeringen.
26 november 2019 - Vid Slussen var det full fart på arbetet med nya hyreshuset, både invändigt och utvändigt.
27 november 2019 - Och så anlände årets julgran till torget.
28 november 2019 - Lägenheterna i Seftonhuset började ta form.
30 november 2019 - Så var det dags för julkonsert i Kulturladan.
30 november 2019 - Trots kylan strömmade folk till Kulturladan för att se och höra första julkonserten.
30 november 2019 - Första julkonserten i Kulturladan spelades för fullsatt lada.
5 december 2019 - Arbetet med KGH:s speditionsbyggnad fortskred.
5 december 2019 - Skog avverkades intill E18 på svenska sidan gränsen.
5 december 2019 - Gräsänderna stannade kvar i kanalen över vintern.
7 december 2019 - Och så kom bygget av en askgravplats på kyrkogåren igång.
7 december 2019 - Vid Kölen sportcenter tillverkade man och lade ut snö.
10 december 2019 - Arbetet med hyreshuset vid Slussen fortskred.
11 december 2019 - Det intensiva regnandet gjorde att asjön Töck svämmade över . . .
11 december 2019 - . . . och vid forsarna i Töcksfors tappade man för fullt.
12 december 2019 - Bygget av askgravplatsen kom igång trots den vattenmättade marken.
13 december 2019 - Och så var det Luciafirande i Töcksmarks kyrka.
16 december 2019 - I Sandviken steg vattnet upp på grusplanen.
17 december 2019 - Och vid bygget av hyreshuset vid Slussen ville man få klart taket på förrådsbyggnaden före julledigheten.
18 december 2019 - KHG:s byggnad vid gränsen kom också under tak före julledigheten.
18 december 2019 - Vid gränsen fortsatte bygget av tullens kontrollplats.
19 december 2019 - Frostigt väder gjorde arbetet med askgravplatsen lättare.
21 december 2019 - Turistgården satte upp Bed & Breakfast skylten på nya boendet.
22 december 2019 - Töcksmarks församling ordnade Jul i gemenskap med gudstjänst i kyrkan och julbord i församlingshemmet.
25 december 2019 - Vid Seftonhuset hade man gjort fint utvändigt.
26 december 2019 - Julen avslutades med frostigt väder.
26 december 2019 - Töcksfors camping låg i vintervila.
26 december 2019 - Sjön Foxen var välfylld med vatten.
27 december 2019 - Vintern kom på en kort visit.
30 december 2019 - Konstgräsplanen på Hagavallen låg klar för kommande fotbollsmatcher.
30 december 2019 - Och så fanns det vissa som bara ville förstöra.
30 december 2019 - Man kunde tydligt se att ljuset började återvända.
31 december 2019 - Året avslutades med vårväder.