År 2019
Första halvåret

Här kan du se ett urval av bilder från händelser under första halvåret 2019.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

1 januari 2019 - Året startade med islagda gator och torg.
2 januari 2019 - Vid gränsen byggde Logent ny speditionsbyggnad.
3 januari 2019 - Bygget av nya Töcksfors Shoppingcenter pågick.
3 januari 2019 - På Solängen hade bygget av nya hyreshus tagit fart.
7 januari 2019 - Vid gränsen hade markarbetet för bygget av nya tullstationen startat.
8 januari 2019 - Och så kom vintern på återbesök.
8 januari 2019 - Vid Töcksfors skola byggde man nya lokaler för mellanstadieskolan.
8 januari 2019 - Shoppingcentret genomgick en stor förändring.
9 januari 2019 - Och vid gränsen pågick markarbetet för nya tullstationen.
9 januari 2019 - I gamla Seftonhuset byggde man lägenheter.
9 januari 2019 - Och så skulle det firas att Årjängs kommun nått den magiska gränsen 10 000 invånare.
10 januari 2019 - Vid gränsen forsatte bygget av Logent:s speditionsbyggnad.
11 januari 2019 - I shoppingcentrets nya del började vissa lokaler bli färdiga.
14 januari 2019 - Vid gränsen samlades tullens personal för att se första spadtaget för nya tullstationen.
15 januari 2019 - Det borrades för första sprängsalvan på området där nya tullstationen skall byggas.
15 januari 2019 - På Solängen pågick gjutning av väggar och valv för nya hyreshusen.
16 januari 2019 - Och så sprängdes första salvan för nya tullstationen.
17 januari 2019 - Sen var det dags att borra för nästa sprängning vid gränsen.
17 januari 2019 - Arbetet med bygget av Logent:s speditionsbyggnad gick snabbt framåt.
17 januari 2019 - I shoppingcentret ville man ge kunderna lite hopp, att ombyggnaden snart skulle vara klar.
18 januari 2019 - Bygget av Logent:s speditionsbyggnad vid gränsen gick framåt.
22 januari 2019 - Och på Solängen byggde man hyreshus.
22 januari 2019 - Vid tullstationsbygget borrades det i berget.
23 januari 2019 - Bygget av Töcksfors skola:s nya expeditionsbyggnad var i det närmaste klart.
23 januari 2019 - Och bygget av mellan-stadieskolans nya lokaler gick framåt.
23 januari 2019 - Arbetet med Logent:s byggnad vid gränsen fortskred.
24 januari 2019 - Och vid tullstations-bygget sprängde man berg.
25 januari 2019 - Godishavet i nya shoppingcentet växte fram.
25 januari 2019 - Och så var det dags att iordningställa shoppingcentets nya uteparkering.
26 januari 2019 - Sjön Töck invaderades av norska racingteam och andra, vilket omöjliggjorde för folk i bygden att nyttja sjöisen.
27 januari 2019 - Bilar som kördes sönder kunde man dumpa på Torsvikens strand - tyckte man.
27 januari 2019 - Det strömmade till fler norska ekipage, eftersom man tycktes tro att det var fritt fram att komma till Sverige och köra isracing på Töck.
30 januari 2019 - I Kvarnen byggdes flera nya lokaler för olika ändamål.
30 januari 2019 - Torsvikens strand blev soptipp för norrmännens skrotbil och skrotade bildelar.
30 januari 2019 - Shoppingcentret fick nya butikslokaler.
30 janauri 2019 - Töxfrakt skötte snöröjningen.
1 februari 2019 - I Bernhardshuset öppnade två frisörsalonger.
2 februari 2019 - Och fler norska racing-team kom till Torsviken och Töck, för att leka på isen och gäcka polisen.
4 februari 2019 - Vid tullstationsbygget fortsatte markarbetet.
5 februari 2019 - Någon tyckte att diket vid Torsviken var en lämplig plats att dumpa möbler och annat skräp.
7 februari 2019 - I shoppingcentret byggde man nya butikslokaler.
8 februari 2019 - På E18 var det kletigt efter att saltbilen gjort sitt.
11 februari 2019 - Vid Torsviken stod den norska skrotbilen kvar.
11 februari 2019 - Vid gränsen fortsatte markarbetet vid tullstationsbygget.
11 februari 2019 - På Solängen byggde man bullerskyddsvallar mot E18.
11 februari 2019 - Och arbetet med nya hyreshus på Solängen fortskred.
12 februari 2019 - Arbetet med nya lokaler för mellanstadieskolan gick framåt.
12 februari 2019 - Och så anlände taket till första hyreshuset på Solängen.
18 februari 2019 - Seftonhuset byggdes om till flerbostadshus.
18 februari 2019 - I shoppingcentret var Gottebitens enorma butikslokal klar.
18 februari 2019 - Det jobbades intensivt med att färdigställa nya shoppingcentret.
19 februari 2019 - Och vid gränsen pågick markarbetet vid tullstations-bygget.
19 februari 2019 - Bygget av Logent:s nya speditionsbyggnad var nästan klart.
19 februari 2019 - Och på Solängen byggde man hyreshus.
20 februari 2019 - Vid gränsen sprängde man för nya tullstationen.
16 mars 2019 - På Solängen började man gjuta andra hyreshuset.
16 mars 2019 - Och vid Slusstugan pågick markarbetet för nya hyreshuset.
16 mars 2019 - Kvarnen fick isolering och ny fasadbeklädnad.
18 mars 2019 - Vid shoppingcentret jobbades det intensivt för att få allt klart till invigningen.
18 mars 2019 - Invigningen av nya Töcksfors shoppincenter närmade sig.
18 mars 2019 - I shoppingcentret färdig-ställdes nya butikslokaler.
18 mars 2019 - Logent tog nya speditionskontoret i bruk.
18 mars 2019 - Och vid Töcksfors skola fortsatte arbetet med mellanstadie-skolans nya lokaler.
19 mars 2019 - Vid gränsen började man lägga grunden till nya tullstationen.
19 mars 2019 - Och så laddade man för sista sprängningen vid tullstations-bygget.
20 mars 2019 - På Solängen byggde man hyreshus.
22 mars 2019 - Och vid Slussen lade man grunden till nya hyreshuset.
22 mars 2019 - Det pågick ett intensivt arbete vid shoppingcentret för att få allt klart.
22 mars 2019 - Skyltar sattes upp på shoppingcentrets fasad.
22 mars 2019 - Shoppingcentrets uteparkering färdigställdes.
22 mars 2019 - Och inne i shopping-centret färdigställde man butikslokaler.
22 mars 2019 - Arbetet med att ombilda Seftonhuset till hyreshus fortskred.
22 mars 2019 - Turistgården tog nya boendeavdelningen i bruk.
23 mars 2019 - Det började kännas som vår.
23 mars 2019 - wermland mechanics blev HANZA Wermech.
23 mars 2019 - Vid HANZA Wermech började man spränga berg för att få ny industrimark.
27 mars 2019 - Och så bjöd församlings-hemmet in till våffelkalas.
27 mars 2019 - På Solängen kunde man se nya hyreshus växa upp intill kanalen.
27 mars 2019 - Det var fullt pådrag i forsarna.
28 mars 2019 - Vid gränsen byggde man ny tullstation.
29 mars 2019 - Och på Solängen började hyreshus nr 2 växa upp.
29 mars 2019 - Vi shoppingcentret fixade man inför inigningen.
29 mars 2019 - JULA aviserade att premiärfesten var nära.
1 april 2019 - Det var många detaljer som skulle bli klara inför invigningen av shoppingcentret.
2 april 2019 - Nya mellanstadieskolan var i det närmaste klar.
2 april 2019 - Centrumkioskens öde var bestämt.
4 april 2019 - Det finputsades . . .
5 april 2019 - . . . och lades stensättning vid shoppingcentret.
6 april 2019 - Det pågick ett intensivt arbete med att få JULA-butiken klar till premiären.
8 april 2019 - Vid gränsen byggde MAVAB ny tullstation.
8 april 2019 - Och så var det dags att lägga på taket på hyreshus nr 2 på Solängen.
9 april 2019 - Kulturladan genomgick en total yttre renovering.
9 april 2019 - Och arbetet med att göra om Seftonhuset till hyreshus fortskred.
11 april 2019 - Så var det dags att inviga Nya Töcksfors shoppingcenter.
11 april 2019 - Det var festligt i hela centret . . .
11 april 2019 - . . . och alla bjöds på tårta.
11 april 2019 - Olav Thon och Sissel Berdal Haga anlände till Töcksfors för att delta i invigningen av shoppingcentret.
11 april 2019 - Och så var det klart för högtidlig invigning av Nya Töcksfors shoppingcenter.
13 april 2019 - Equmeniakyrkan ordnade second hand försäljning.
13 april 2019 - Invigningsfesten fortsatte i shoppingcentret.
13 april 2019 - På Hagavallen spelade man fotboll på nya konstgräsplanen.
13 april 2019 - Arbetet med renovering av Kulturladan fortskred.
15 april 2019 - Och så blev Biblioteket ett så kallat Meröppet bibliotek, med möjlighet att låna böcker när det passar dig, fram till kl. 22.00.
17 april 2019 - På Solängen monterades taket på hyreshus nr 2.
17 april 2019 - Taket levererades i fabrikstillverkade delar.
18 april 2019 - Vitsippan ute i backarna stod.
18 april 2019 - Vid Torsvikens strand syntes fortfarande resterna av norr-männens härjningar på Töck under vintern.
22 april 2019 - Det knoppades överallt.
25 april 2019 - Vid gränsen byggde man påfartsramp till nya tullstationen.
28 april 2019 - Fruktträden blommade.
29 april 2019 - Konst & Musikboden öppnade uteserveringen.
30 april 2019 - Och vid Slussen lade man grunden till nya hyreshuset.
30 april 2019 - Vi flaggade för Valborg.
30 april 2019 - Valborgsfirandet startade med musik i Töcksmarks kyrka . . .
30 april 2019 - . . . sen fortsatte vi till församlinghemmet där det serverades kaffe, saft och kakbuffé.
30 april 2019 - Ute på församlings-hemmets trappa bjöds det på körsång.
30 april 2019 - På grund av det torra vädret fanns Räddningstjänsten på plats när Valborgsbrasan tändes.
2 maj 2019 - På Solängen byggde man hyreshus.
2 maj 2019 - Arbetet med renovering av Kvarnen fortskred.
4 maj 2019 - Allt grönskade.
7 maj 2019 - Ett av Patrikssonhusen fick nya takpannor.
7 maj 2019 - Vid Slussen var grunden till nya hyreshuset snart klar för gjutning.
7 maj 2019 - Vid gränsen byggde man nya tullstationen.
8 maj 2019 - Och på kyrkogården renoverades trappan.
8 maj 2019 - Nordmarksstugan fick el indragen.
8 maj 2019 - Vid dikesstädning längs med gång- och cykelvägen mellan shoppingcentret och Herrgården kunde man se vad slarviga människor lämnar efter sig.
8 maj 2019 - Arbetet med ombyggnaden av Seftonhuset fortskred.
10 maj 2019 - Köttmästaren i Nordmarken och IN< >AL LA MARKET öppnade i gamla Kötthallens butik.
14 maj 2019 - Vid Slussen var grunden för nya hyreshuset klar för gjutning.
14 maj 2019 - Så var det dags att inviga nya JULA-butiken i shoppingcentret.
14 maj 2019 . Kunderna strömmade in i JULA-butiken.
16 maj 2019 - Töcksfors camping skapade nya stugtomter med bästa utsikten.
16 maj 2019 - Och så var yttre renoveringen av Kulturladan klar.
17 maj 2019 - Det syntes att Norge firade sin nationaldag.
17 maj 2019 - Restaurangerna i Töcksfors centrum deltog i firandet av Norges Nationaldag.
22 maj 2019 - Vid Slussen började nya hyreshuset växa.
23 maj 2019 - Och vid gränsen byggde man påfartsramper till nya tullstationen.
23 maj 2019 - Det snickrades vid Slussen . . .
23 maj 2019 - . . . och det byggdes på Solängen.
26 maj 2019 - Någon tyckte det var lämpligt att dumpa en bil vid Bergviken.
1 juni 2019 - I naturen blommade det.
1 juni 2019 - Det var syrenens tid.
2 juni 2019 - Och det blommade.
2 juni 2019 - Seftonhuset bytte skepnad.
2 juni 2019 - Jakt-Fiske-Fritid blev Kuriosa Saker & Ting.
4 juni 2019 - Vid Slussen kom betong-bjälklaget till hyreshuset.
4 juni 2019 - Dalslands Kanal anlände till Töcksfors med arbetsbåten - det var dags för slussningspremiär.
10 juni 2019 - På- och avfartsramperna vid tullstationsbygget asfalterades.
10 juni 2019 - Prefab-väggarna till nya tullstationen började anlända.
11 juni 2019 - Eleverna vid Töcksfors skola rockade loss på torget, när sommarlovet var nära.
11 juni 2019 - Och vid gränsen började man montera ihop nya tullstationen.
11 juni 2019 - Slussarna var klara att tas i bruk inför sommaren.
13 juni 2019 - Vid gränsen kunde man se hur tullstationen snabbt tog form.
13 juni 2019 - Och vid Slussen tätade man väggarna på hyreshusets första våning.
14 juni 2019 - Den gamla byggnaden med uthus på Kallnäset revs.
17 juni 2019 - Och monteringen av tullstationen gick snabbt.
17 juni 2019 - Vid shoppingcentet var det dags att resa skylttornet igen.
18 juni 2019 - Och vid Slussen jobbade man på med nya hyreshuset.
19 juni 2019 - Huset på Kallnäset blev en lätt munsbit för grävmaskinen.
24 juni 2019 - På Solängen lade man på taket på hus nr 3.
24 juni 2019 - Och vid gränsen var man klar med monteringen av tullstationens första våning.
25 juni 2019 - Nerfarten till Kanalparken genomgick en makeover.
25 juni 2019 - Vid Slussen började man bygga på andra våningen.
25 juni 2019 - Och på Hagavallen pågick TIF:s fotbollskola.
26 juni 2019 - Vid shoppingcentret öppnades en ny anläggning för laddning av elbilar.
26 juni 2019 - Selmas sommarkafé öppnade, och därmed var sommaren här.
27 juni 2019 - Slussningen hade kommit igång.
27 juni 2019 - Sveriges största gräns-handelsapotek öppnade i shopping-centret.
27 juni 2019 - Töcksfors camping hade öppnat för säsongen.
28 juni 2019 - Vid gränsen asfalterade man E18.
28 juni 2019 - Slusstugan fick samsas om utrymmet med nya hyreshuset.
28 juni 2019 - Kvarnen Pub & Restaurang öppnade uteserveringen.
28 juni 2019 - Och så var det premiär för Kanaljazz i Waterside:s trädgård.
28 juni 2019 - Det var en fin sommar-kväll när PAML spelade jazz i Waterside:s trädgård.
28 juni 2019 - Det var en fin kväll vid kanalen.
28 juni 2019 - En magisk kväll . . .
28 juni 2019 - . . . med god glass från Waterside:s glassbar.
30 juni 2019 - I Töcksfors kunde man se långtidsparkerade bilar.